Rzecznik Praw Obywatelskich - kompetencje

Nasza ocena:

5
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1001
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzecznik Praw Obywatelskich - kompetencje - strona 1 Rzecznik Praw Obywatelskich - kompetencje - strona 2 Rzecznik Praw Obywatelskich - kompetencje - strona 3

Fragment notatki:

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH - nie wydaje wyroków
- jest jeden, obejmuje całą Polskę
- powołany przez Sejm za zgodą Senatu
- kadencja 5 lat
- możliwość relekcji
- działa w sposób szczególny
- odwoływany przez Sejm na wniosek Marszałka Sejmu
wtedy gdy zrzeknie się swojej funkcji
trwale niezdolny do pracy na skutek zdrowia
sprzemierzył się złożonemu ślubowaniu
Osoba będąca obywatelem Polski
- musi wyróżniać się wiedzą prawniczą
- musi mieć doświadczenie
- nie może prowadzić własnej działalności gospodarczej
- musi być czuły na kwestie społeczne
- chroni go immunitet (Sejm może go uchylić)
Rzecznik
- stoi na straży praw i wolności obywateli określonych w konstytucji i innych przepisach prawa
- nie może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej , aresztowany lub zatrzymany
Ze swej działalności Rzecznik zdaje sprawę Sejmowi w corocznych sprawozdaniach, które są następnie podawane do wiadomości publicznej. Do Rzecznika zgłaszamy się gdy - nasze prawa zostały naruszone przez władzę publiczną
- bada , czy w skutek działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i stosowania tych praw i wolności, nie nastąpiło naruszenie prawa, a także zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej.
- działa siłą autorytetu
- monitoruje sprawę
- wskazuje środki doradcze
wniosek powinien zawierać : - trzeba wskazać osobę o kogo chodzi - określić przedmiot sprawy
Ponosi odpowiedzialność tylko przed Sejmem, przy czym ta odpowiedzialność wyraża się jedynie w możliwości odwołania
ze stanowiska w razie sprzeniewierzenia się złożonemu ślubowaniu. Rzecznik podejmuje działanie, jeżeli uzyska informacje wskazująca na naruszenie praw i wolności obywatela. Może podjąć działanie na wniosek lub z własnej inicjatywy. Podejmując sprawę Rzecznik może , wybrać jeden z następujących trybów postępowania 1. samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające
2. zwrócić się o zbadanie sprawy do organów nadzoru, prokuratury, kontroli
3.zwrócic się do Sejmu o zlecenie Najwyższej Izbie Kontroli przeprowadzenie kontroli określonej sprawy .
Nie dysponuje władzą podejmowania decyzji w sprawie naruszania praw obywatelskich.
Jego rola polega na zwróceniu uwagi na przypadki naruszenia praw i wolności obywateli oraz wszczynaniu przewidywanych przez prawo trybów postępowania, zmierzających do ich usunięcia.

(…)

… naruszającego prawa z żądaniem zastosowania środkach przewidzianych w przepisach prawa
- żądać wszczęcia postępowania cywilnego - żądać wszczescia przez prokuraturę lub innego oskarżyciela publicznego śledztwa lub dochodzenia. - zwrócić się o wszczęcie postępowania administracyjnego , zaskarżyć decyzje da sądu administracyjnego , a także uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym - na prawach przysługujących…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz