Nadgodziny - strona 20

Prawo administracyjne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Janusz Andrzej Zymonik
 • Prawo cywilne i handlowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Prawo administracyjne to gałąź prawa obejmująca zespół norm generalnie-abstrakcyjnych o charakterze materialnym, mocy powszechnie obowiązującej w znaczeniu podmiotowym, regulujących sytuację prawną podmiotów prawnie niepodporządkowanych organom administracji publicznej. Normy te oddziałują zarówno b...

Płacowe i pozapłacowe systemy motywowania - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr inż. Maria Siwek
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2807

  1 PŁACOWE I POZAPŁACOWE ZACHĘTY MOTYWOWANIA  1.  Wynagrodzenie jako czynnik motywujący  2.  Istota płacy i jej funkcje  3.  Zasady kształtowania wynagrodzeń  3.1. Ocena trudności (wymagań pracy)  3.2. Ocena efektów pracy  4.  Składniki wynagrodzeń  5.  Elastyczne systemy wynagrodzeń  5.1. Pozapła...

BADANIE PRACY[1]

 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy
 • Badanie i normowanie pracy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2597

całkowity z nadgodzinami (tc) czas ustawowo wolny czas nieprzepracowany (top) czas wolny wskaźnik...

Socjologia - wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 9576

Platon, Arystoteles, Stoicy, Św. Augustyn, Tomasz z Akwinu, Nicolo Machiavelli, Tomasz Morus, A. Frycz-Modrzewski. Prekursorzy i narodziny socjologii jako nauki. G.B. Vico, C. Helvetius, C Saint-Simon, August Comte. Kierunki socjologiczne i ich przedstawiciele w XIX i XX w. H. Spencer, Ch. Booth, R...

Główne kierunki i orientacje socjologiczne

 • Socjologia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3514

Kierunki socjologiczne i ich przedstawiciele w XIX i XX w. Główne kierunki i orientacje socjologiczne. Notatki z socjologii, historia myśli społecznej. 33 strony notatek w formacie PDF. W treści notatek następujące pojęcia (przykładowo): równość prawa, Platon, człowiek jako istota społeczna, Arystot...

Ekonomia wykłady i ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3164

(nadgodziny, bardzo wysoki popyt na rynku) - ujęcie popytowe (Keynes) - krzywa popytu: - przesunięcie krzywej...