Definicje - ekonomia, ekonomia pozytywna, ekonomia normatywna, makroekonomia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 231
Wyświetleń: 7063
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje - ekonomia, ekonomia pozytywna, ekonomia normatywna, makroekonomia - strona 1 Definicje - ekonomia, ekonomia pozytywna, ekonomia normatywna, makroekonomia - strona 2 Definicje - ekonomia, ekonomia pozytywna, ekonomia normatywna, makroekonomia - strona 3

Fragment notatki:W pierwszym pliku można znaleźć pojęcia: ekonomia, ekonomia pozytywna, ekonomia normatywna, makroekonomia, mikroekonomia, polityka gospodarcza, istota społecznego podziału pracy, specjalizacja podziału pracy, przedsiębiorca. Ponadto w dokumencie można spotkać zagadnienia takie jak: istota gospodarki centralnej, istota ekonomicznego wyodrębnienia się producentów, formuła rozwiniętej produkcji towarowej, gospodarka towarowa, gospodarka naturalna, wartość użytkowa, wartość wymienna towaru, zasoby. Notatka zawiera też informacje na temat: co to jest kapitał, czym jest alokacja, co to jest koszt alternatywny, czym jest krzywa możliwości produkcyjnych lub co to jest dobro konsumpcyjne. W niniejszej notatce poruszone również zostały takie pojęcia jak: gospodarstwo domowe, rachunek ekonomiczny, przewaga komparatywna, spółki, akcja, przedsiębiorstwo, bank, weksel, czek bankowy, barter. Dalej w dokumencie poruszone są takie zagadnienia jak: rynek, popyt, determinanty popytu, podaż, prawo, Engel, paradoks Giffena, paradoks Vablena, cena, użyteczność, prawa Gossena, krzywa obojętności i krańcowa stopa substytucji. Ponadto w dokumencie wyjaśnione się pojęcia: równowaga konsumenta, mapa obojętności, efekt dochodowy, czynniki produkcji, produkcyjność pracy, izokwanta, produktywność pracy, wydatki, zysk, prawo wydajności, monopol i rynek oligopolistyczny. W pliku znajdują się także terminy: wskaźnik płynności, wskaźnik aktywności, wskaźnik zyskowności, marketing.
Drugi plik zawiera dodatkowo zagadnienia: aktywa, amortyzacja, analiza, cykl koniunkturalny, gusta konsumenta, konkurencja niedoskonała, przeciętne koszty stałe, koszty całkowite, krzywa, linia budżetowa. Kolejnymi zagadnieniami poruszonymi w pliku są: miara inflacji, nakład pracy, ograniczenia budżetowe, oligopolista, pasywa, płatności transferowe, przypływy pieniężne, realna stopa procentowa, stopy procentowe, utarg, przychód. W drugim pliku ponadto można spotkać pojęcia: wskaźnik cen detalicznych, wskaźnik konkurencji, zasady wzrostu cen, zróżnicowanie płac.

(AF)-linia budżetowa
(DD)- Gałęziowa krzywa popytu.
(DD)-krzywa popytu
(LAC)- krzywa długookresowych kosztów przeciętnych.
(LMC)- krzywa długookresowych kosztów krańcowych.
(LTC)- krzywa długookresowych kosztów całkowitych.
(MC)-koszt krańcowy
(MR)-utarg krańcowy
(MU)-użyteczność krańcowa
(P)-cena
(Q)-ilość
(SAFC)- krótkookresowe przeciętne koszty stałe.
(SATC)- krótkookresowe przeciętne koszty całkowite.
(SAVC)- krótkookresowe przeciętne koszty zmienne.
(SFC)- krótkookresowe koszty stałe.
(SMC)- krótkookresowe koszty krańcowe.
(SS)-krzywa podaży
(STC)- krótkookresowe koszty całkowite.
(SVC)-krótkookresowe koszty zmienne.
(U)-krzywa obojętności
(WCD)-wskażnik cen detalicznych.
Aktywami nazywamy posiadany przez przedsiębiorstwo majątek- gotówka w banku, zapasy magazynowe, wartość fabryki, Amortyzacja jest to utrata wartości dobra kapitałowego w ciągu roku,będąca rezultatem wykorzystania tego dobra w procesie produkcji.
Analiza kosztów i korzyści jest procedurą ułatwiającą podejmowania długofalowych decyzji ( budowa fabryki, podjęcie studiów)
Analiza mikroekonomiczna zajmuje się szczegółowym badaniem indywidualnych decyzji dotyczących pojedynczych towarów.
Celem działania przedsiębiorstwa jest maksymalizacja zysku.
Cena bieżąca- z bieżącego roku
Cena minimalna to cena urzędowa to cena urzędowa wyższa od ceny czyszczącej rynek PPo
Cena przeciętna- (dobra w koszyku) ważona
Cena równowagi jest to cena równoważąca rynek . Oznacza to

(…)

… wszystkich innych dóbr.
Elastyczność dochodowa popytu to stosunek względnej zmiany rozmiarów popytu na określone dobro do względnej zmiany dochodu.
Elastyczność mieszana albo krzyżowa - jest to stosunek względnej zmiany dobra (i) do względnej zmiany drugiego dobra ( j) -ceny.
Elastyczność podaży = procentowa zmiana wielkości podaży /podzielona przez procentową zmianę ceny.
Elastyczność popytu zależy od tego , ile czasu…
…, że przedsiębiorstwo osiąga zysk normalny. Jego zysk księgowy pokrywa wówczas koszt alternatywny kapitału i czas właściciela. Kolejne przyrosty dochodu sprawiają, że linia budżetowa przesuwa się równolegle w górę.
Konkurencja doskonała - przedsiębiorstwo napotyka poziomą krzywą popytu przy danej cenie rynkowej. Jest biorcą cen.
Konkurencja monopolistyczna - Konkurencja niedoskonała - producent nie może sprzedać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (2)

Zaloguj się, aby dodać komentarz

zbjur napisał(a):

2016-06-28 10:27:55

ok

zbjur napisał(a):

2016-06-28 10:27:47

ok