Morfologia - strona 30

Zmiany makroskopowe nerek

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Patomorfologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

faecalis drogi: krwiopochodna, wstępująca morfologia: zmiany martwiczo ropne, ropnie powikłania: posocznica...

Modyfikowane betonity - wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Praca inżynierska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

. Morfologia niemodyfikowanego bentonitu BSN oraz wêgla aktywnego. Fig. 2. Morphology of unmodified bentonite...

Alfred Tarski - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

przedmiotowego + terminy nauki o strukturze języka (morfologii języka), uwaga: problem zdefiniowania prawdy...

Text mining i WEB mining - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. UE dr hab. Maria Mach-Król
 • Business intelligence
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

- proces oznaczania słów w tekście jako konkretnych części mowy (rzeczownik, przyimek itp. ) Morfologia...

Argumentacja - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksander Ćwik
 • Logika
Pobrań: 49
Wyświetleń: 903

. Język polski i czeski są do siebie podobne pod względem leksyki, morfologii i składni. Skoro język...

Wietrzenie-wykład

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Helena Krupski
 • Geologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 987

nitryfikacyjnych, a zwłaszcza mchów i porostów. Formy wietrzenia w morfologii terenu Głowy cukru - spotykane...

Projekt cukrowni - gospodarka wodna

 • Politechnika Gdańska
 • dr Bartosz Rumiński
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 553
Wyświetleń: 2030

i jest położona na wysokości od 100 do 150 mnpm. Warunki hydrogeologiczne Morfologia tych terenów sięga miocenu...

Komplet notatek z wiedzy o języku

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Iwona Benenowska
 • Wiedza o języku
Pobrań: 490
Wyświetleń: 3052

tej mowa jest m.in. w Gramatyce współczesnego języka polskiego. Morfologia (1998). Rola słowotwórstwa...