Zaburzenia oddychania u noworodka - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zaburzenia oddychania u noworodka - omówienie - strona 1 Zaburzenia oddychania u noworodka - omówienie - strona 2 Zaburzenia oddychania u noworodka - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

ZABURZENIA ODDYCHANIA U NOWORODKA
Zaburzenia oddychania są objawem wiodącym w patologii noworodka. Pierwszy wdech noworodka następuje w ciągu pierwszych 20 sekund po urodzeniu. Odpowiada za to zaburzenia biochemiczne (kwasica, wzrost pCO2) oraz bodźce z układu nerwowego.
Podjęcie prawidłowego oddychania zależy od:
funkcji OUN
upowietrznienia płuc i wytworzenia się prawidłowej objętości zalegającej (FRC) - pierwszy oddech ma za zadanie rozprężenie pęcherzyków płucnych (ciś.wdechowe = 15-70 cmH2O), musi ono pokonać opór dróg oddechowych, włókien sprężystych, elastycznych i mięśni, jeden wdech to około 70 ml powietrza
absorpcji płynu z dróg oddechowych - objętość płynu do 60 ml, kompresja klatki piersiowej wyciska go z płuc do nosogardzieli
zmian w krążeniu płucnym powstających w okresie okołoporodowym -przed porodem: drożny przewód Botala i otwór owalny, ductus venosus Arencjusza, duży opór w krążeniu płucnym, mały opór w krążeniu dużym; po odpępnieniu wzrasta opór w krążeniu dużym , maleje w małym
Przyczyny zaburzeń oddychania:
A - związane z układem oddechowym
zaburzenia drożności dróg oddechowych
zarośnięcie nozdrzy tylnych
zespół Pierre-Robina - (twarzoczaszka dziecka ma wygląd ptasi)
zarośniecie krtani
wrodzona wiotkość krtani
zarośnięcie tchawicy
zwężenie tchawicy
zarośnięcie przełyku z przetoką przełykowo-tchawiczą - pienista wydzielina z ust pojawia się u noworodka
zespół pierścienia naczyniowego - wada rozwojowa dużych naczyń, uciskają one na drogi oddechowe noworodka
ograniczenie płucnej powierzchni wymiany gazowej
wrodzone: (aplazja płuc, jedno- lub obustronna hipoplazja płuc, torbiele płuc, rozedma płatowa)
nabyte: (zespół zaburzeń oddychania /RDS, ZZO/; przejściowe zaburzenia oddychania /z.TTN/; krwotok z płuc; odma; dysplazja oskrzelowo-płucna; wrodzone zapalanie płuc; zespół aspiracji smółki /z.MAS/)
B - niezwiązane z układem oddechowym
zaburzenia OUN
bezdechy - są to zatrzymania oddechu trwające powyżej 15-20 sekund, którym towarzyszy bradykardia i sinica; bezdechy dzieli się na: centralne (35%, brak wysiłku oddechowego), z zaburzeniami drożności dróg oddechowych (15%, z wysiłkiem oddechowym) oraz mieszane (najczęściej). Predyspozycje do bezdechów dotyczą wcześniactwa, wylewów w OUN, zmian w OUN, ciężkiej hipotermii oraz ciężkiej hipoglikemii. Leczenie bezdechów: metyloksantyny lub mechaniczna wentylacja.
encefalopatia po niedotlenieniu - pogłębienie niedojrzałości noworodka


(…)

… klatki piersiowej
Hipo- lub hipertermia
Sinica
Powiększona wątroba
Zaburzenia napięcia mięśni
Przesunięcie śródpiersia
Przesunięcie śródpiersia
Osłabienie krzyku
Zespół aspiracji smółki (z. MAS):
Występuje tam gdzie odeszły zielone wody płodowe, gdy urodzi się główka szybko odśluzowujemy pod kontrolą laryngologa dziecięcego, dziecko często rodzi się już w zamartwicy, później po odśluzowaniu dopiero…
… przed nim, często przy elektywnym cięciu cesarskim, czyste wody płodowe, tachypnoe powyżej 100/min, w gazometrii brak retencji CO2, nie wymaga podawania antybiotyków, ale często się podaje, w RTG - „mokre płuco”, płyn w szczelinie międzypłatowej, najczęściej lewej, rzadko przebiega ciężko, z reguły wtedy, gdy jest niedobór fosfatydyloinozytolu.
Zespół zaburzeń oddychania (w 1959r. ustalono wspólne nazewnictwo…
… męska (brak estrogenów, które stymulują syntezę surfaktantu)
wcześniactwo
matki z cukrzycą (insulina opóźnia tworzenie surfaktantu)
niedotlenienie okołoporodowe (małą ilość surfaktantu, duży opór naczyń płucnych, zaburzenia OUN)
ciąże bliźniacze
elektywne cięcie cesarskie
Synteza surfaktantu:
22-24 tyg. - metylacja fosfatydyloetanoloaminy (niedojrzały syrfaktant)
32-34 tyg. - inkorporacja choliny
35…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz