Monika Kostera

Przywództwo - pojęcie i typy

  • Politechnika Gdańska
  • Podstawy zarzadzania i organizacji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 763

: nastawienie na ludzi i nastawienie na zadania Inna koncepcja stylów kierowania - nazewnictwo polskie - Monika...

Zarządzanie na rynku doznań

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • dr Michał Zawadzki
  • Podstawy zarządzania
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2044

zarządzania na rynku doznań (Daniela Hjorth, Monika Kostera) Bezpośredniość- usytuowanie w konkretnym miejscu...

Zarządzanie przez cele (2)

  • Uniwersytet Wrocławski
  • mgr Barbara Józefiak
  • Zarządzenie jakością i bezpieczeństwem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

techniki zorientowane na wyniki pracy. Monika Kostera wyróżnia dwie skale oceniania pracowników. 1. Ocena...