Przywództwo - pojęcie i typy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przywództwo - pojęcie i typy - strona 1 Przywództwo - pojęcie i typy - strona 2

Fragment notatki:

Przywództwo: pojęcie, typy. Przywództwo - jest to oddziaływanie na zachowanie innych; rodzaj społecznego wpływu, który pojawia się wówczas, gdy jedna osoba - przywódca - jest zdolna do powodowania pożądanego przez siebie zachowania kogoś innego, kto ulega jej z powodu więzi, jaka ich łączy, z powodu autorytetu, jakim obdarzył przywódcę.
Przywództwo może być: transakcyjne - przywódca prowadzi nieustanną wymianę ze swoimi podwładnymi, co jest konsekwencją odmienności ich interesów; dąży do uzyskania jak najwyższej efektywności, używając kombinacji władzy formalnej i nieformalnego wpływu transformacyjne - wizja organizacji zostaje sformułowana i przekazywana przez charyzmatyczną osobę, w udany sposób posługującą się kontaktami wewnątrz i na zewnątrz organizacji w celu uzyskania innowacyjności
87. Cechy skutecznych przywódców. cechy przywódcze - elastyczność, otwartość wobec otoczenia, ambicja, orientacja na osiąganie dobrych efektów, asretywność, zdolność do współpracy, zdecydowanie, spolegliwość, chęć wywierania wpływu na innych, energiczność, wytrwałość i konsekwencja, zaufanie do siebie, odporność na stres, chęć do brania na siebie odpowiedzialności zdolności przywódcze - inteligencja, wykształcenie, twórcze myślenie, zdolności dyplomatyczne, takt, umiejętności wypowiadania się, wiedza dotycząca zadania/problemu, zdolności organizatorskie, umiejętności przekonywania, orientacja społeczna Cechy skutecznych przywódców: lider powinien dysponować różnymi źródłami włady (wiedza, charyzma, nagradzanie i karanie no i formalna)
lider powinien charakteryzować się wyjątkowymi cechami umożliwiającymi mu motywowanie podwładnych oraz charyzmę
lider powinien utrzymywać w równowadze orientację na ludzi i orientację na zadania
efektywny lider powinien dopasowywać swój styl kierowania do zmieniających się warunków i wymagań sytuacji, biorąc pod uwagę typ zadania, cechy podwładnych oraz cechy organizacji, takie jak specjalizacja, standaryzacja i formalizacja. 88. Styl przywództwa: pojęcie, typy według wybranych koncepcji. Styl przywództwa (kierowania ) - względnie trwały i powtarzalny sposób oddziaływania przełożonego na zachowania podwładnych; w najbardziej popularnej typologii wyróżnia się dwa style kierowania: autokratyczny i demokratyczny. Style kierowania wg Lipitta i R.K.White'a: autokratyczny - przywódca sam ustala cele grupy, dzieli zadania; na swoich współpracowników oddziałuje głównie poprzez wydawanie poleceń i  stosowanie kar; przywódca taki zachowuje się w stosunku do grupy jak dyktator demokrata - zachęca grupę do aktywnego włączania się w ustalanie celów i sposobu ich realizacji, uczestniczy w pracach grupy, dąży do intensyfikacji komunikacji wewnątrz grupy

(…)

… postawy podwładnych; traktowanie celów organizacji jako wspólnej zabawy prowadzi do stosunków nacechowanych wzajemnym zaufaniem i respektem
Koncepcja ta opiera się na klasycznym ujęciu R.Likerta, który wyróżnił dwie przeciwstawne orientacje w kierowaniu: nastawienie na ludzi i nastawienie na zadania
Inna koncepcja stylów kierowania - nazewnictwo polskie - Monika Kostera:
Styl
Z
L
E
Dezerter
1
1
1
Kumpel…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz