Nurt behawioralny - informacje w pigułce

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nurt behawioralny - informacje w pigułce - strona 1

Fragment notatki:

Nurt behawioralny - jak postępują skuteczni kierownicy? Gdyby udało się ustalić wyznaczniki zachowań przywódczych, można by wyszkolić przywódców.
Styl autokratyczny (dyrektywny): Narzuca wolę podwładnych, dominuje
Douglas McGregor - zidentyfikował w teorii X, zgodnie z którą kierownik przyjmuje następujące założenie w postępowaniu z pracownikami, ich motywowaniu : Aby skłonić pracowników do wysiłku, trzeba ich zmotywować do celów
Centralizacja uprawnień
Formalizacja działań
Przymus
Ścisła kontrola realizacji zadań
Bodźce negatywne, kary
Styl demokrata (partycypacyjny) - teoria Y, według której kierownicy prezentują inny sąd, o naturze ludzkiej:
Wysoki stopień decentralizacji uprawnień
Pracownicy mają dużą autonomię w realizacji zadań i podejmowanie decyzji
Nadzór zastępuje końcowa ocena efektów pracy oraz motywacja
Style kierowania wg Likerta - różnice w wydajności zależą d różnic w stylach kierowania, orientacja na pracowniku sprzyja wydajności.
Styl opresyjny - autorytarny
Styl paternalistyczny - życzliwy autokrata
Styl konsultacyjny - zaufanie i bezpośrednie kontakty
Styl partycypacyjny - grupowe podejmowanie decyzji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz