oceniania pracowników - omówienie.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
oceniania  pracowników  - omówienie. - strona 1 oceniania  pracowników  - omówienie. - strona 2

Fragment notatki:

oceniania pracowników Zgromadzona do tej pory wiedza na temat technik oceniania jest bardzo obszerna. Całe zastępy badaczy weryfikowały różne sposoby skutecznego oceniania. Istnieje wiele metod oceny, różniących się pod względem oferowanych wyników, silnych i słabych stron, możliwości uniknięcia wymienionych problemów i, oczywiście kosztów.
Lidia Zbiegień -Maciąg stosuje podział na tradycyjne i nowe sposoby oceny.
Techniki tradycyjne, ale nieustannie modyfikowane, dostosowane do zmian w zarządzaniu to:
technika zdarzeń krytycznych
skale ważone
testy wyboru
skale punktowe
skale behawioralne.
2. Techniki nowe- wieloczynnikowe to:
ocena realizowania celów ( Zarządzanie przez Cele)
Work Planning and Review ( Planowanie i Przegląd).
Zastosowany tu podział zasadza się na przyjętych kryteriach ocen. Ze względu na kryteria stosunkowo proste jest wyodrębnienie trzech grup stosowanych metod:
techniki rankingowe
techniki zorientowane na zachowania pracownicze
techniki zorientowane na wyniki pracy.
Monika Kostera wyróżnia dwie skale oceniania pracowników.
1. Ocena absolutna- polega na porównywaniu wyników pracownika z ustalonymi standardami. Najbardziej rozpowszechnione absolutne metody to:
ilościowe standardy pracy
punktowa skala ocen
ocena opisowa
test
metoda wydarzeń krytycznych ( Critical Incidents)
skale behawioralne ( Behaviorally Anchored Rating Scales - BARS)
Zarządzanie przez Cele (ZPC; Management by Objectives - MBO)
2.Ocena relatywna- dokonywana jest na podstawie porównania pracowników. Najbardziej popularne to:
ranking
metoda rozkładu normalnego
porównywanie parami.
Należy dodać, że obecnie najpopularniejsze jest „miksowanie” technik i dostosowanie ich do specyfiki firmy, zmieniających się warunków. Działy Personalne, które mają ambicje tworzenia własnych systemów ocen na ogół stosują „miksowanie” technik.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz