Monarchia patrymonialna a absolutna - strona 4

Administracja w Anglii - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1092

zapoczątkowana zwołaniem Parlamentu w 1265r. Monarchia absolutna 1485 - 1648 Republika wczesnonowożytna 1649...

Geneza państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1477

dla feudalnej monarchii absolutnej; doktryna patrymonialna - wywodziła się z systemu feudalnego, władza...

Monarchia konstytucyjna - pojęcie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Naworski
 • Historia administracji
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1561

konstytucyjne można podzielić na : Monarchie ograniczone - monarchie, w której władzę absolutnego dotychczas...

Historia powstania państwa- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Dobrzeniecki
 • Nauka o państwie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3857

kraju. Monarchia patrymonialna - dzielenie państwa między synów po śmierci władcy. Państwo...

Historia ustroju - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 721
Wyświetleń: 1911

: Monarchia patrymonialna (patrymonialno -lenna): monarchia wczesnofeudalna monarchia okresu rozdrobnienia...