Monarchia patrymonialna a absolutna - strona 5

I PANSTWO ANTYCZNE

Pobrań: 35
Wyświetleń: 1106

po sakralizację , charakter teokratyczny , źródło władzy poza rzeczywistością ziemską : a ) monarchia uniwersalna...

Ustroje państw antycznych

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

od 1328 r. Monarchia absolutna, drugi podokres państwa publicznoprawnego trwać będzie w Anglii do 1640 r...

Średniowieczna Francja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 980

pokoju. Zakaz wojen prywatnych - Ludwik IX w 1258r. Monarchia stanowa 1302-1484 Monarchia absolutna 1484...

Organy władzy państwowej-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 560

, a jego powstanie wywodzi się z kształtowania drabiny feudalnej - np. monarchia patrymonialna w której król władzę...

Francja-skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Sczaniecki
 • Historia powszechna nowożytna historia Żydów w czasach nowożytnych
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1043

charakter monarchii patrymonialnej i utrzymało ten charakter do końca swego istnienia. 2. Podział państwa...

Wykład - Definicja państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1498

- zgodnie z tą koncepcją - jest monarchia absolutna. Osoba panującego, bez względu na to kim jest, zajmuje...