Francja-skrypt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Francja-skrypt - strona 1

Fragment notatki:

FRANCJA
PAŃSTWO W EPOCE FEUDALIZMU
I. PAŃSTWO FRANKOŃSKIE-wchłaniało kolejno inne państwa szczepowe, objęło znaczny obszar Europy Zachodniej
476- Frankowie w bitwie pod Soisson pokonali wodza rzymskiego Syagriusa i opanowali Francję aż po Loarę
496- Klodwik przyjął wraz z 3000 wojownikami katolicyzm- spotkał się z szerokim poparciem ze strony czynników kościelnych
507- Frankowie zajęli Akwitanię i wyparli Wizygotów za Pireneje
534- likwidacja i zagarniecie państwa burgundzkiego
774-wcielenie do państwa frankońskiego terenu dawnego państwa Longobardów
VIIIw- Karol Wielki podbija szczep Sasów rozszerzył zasięg swego państwa na północne i wschodnie Niemcy- szczytowy rozwój terytorialny
800- Karol Wielki przyjmuje koronę cesarza rzymskiego z rąk papieża
do 751- panowanie dynastii Merowingów (m. in. Klodwik)
VIw- podział państwa między członków dynastii na 3 części: Neustrię, Burgundię i Austrazję
687- majordom austrazyjski Pepin z Heristalu przywrócił jedność państwa- stanął przed zagrożeniem Arabów
732- bitwa pod Poitiers- Karol Martel (syn Pepina) odparł Arabów
751- Pepin Mały (syn Karola Martela) uzyskał koronę królewską- założyciel nowej dynastii Pepinidów (Karolingów)
768-814- panowanie Karola Wielkiego- szczyt potęgi państwa Frankońskiego
IXw- początek rozpadu jedności państwa
843- traktat w Verdun- definitywny koniec jedności państwa. Podział na 3 częsci między Karola Wielkiego:
*Karol Łysy otrzymał „Francję zachodnią” (po Mozę, Saonę i Rodan)
*Lotariusz „Francję średnią” (po Ren i Alpy) i północne Włochy
*Ludwik Niemiec- „Francję Wschodnią” (między Renem i Łebą)
do 987- Karolingowie panują we Francji zachodniej
do 911- Karolingowie panują we Francji wschodniej
IXw- początek własnych narodowych dziejów Francji i Niemiec
1.Gospodarka- brak równowagi między gospodarką rolną a przemysłową (miedzy wsią a miastem); kryzys gosp.
*miasta- ośrodki zarządu kraju lub rezydencje biskupie- przestały istnieć jako ośrodki życia gospodarczego, latyfundia
VII i VIIIw- zahamowanie wymiany handlowej przez Arabów miedzy Wschodem a Zachodem. Początek tendencji odśrodkowych grożących rozbiciem państwa
2.Rozwój wielkiej własności ziemskiej:
a)król- największy właściciel ziemski- dawne domeny cesarskie i fiskalne, majątki władców podbitych ludów, właściciel ziem pustych oraz majątków skonfiskowanych
b)własność kościelna- nadania monarchy i wielkich właścicieli oraz uboższej ludności, oraz narzucona przez Pepina Małego dziesięcina; również tracił
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz