Państwa narodowe - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 70
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Państwa narodowe - wykład - strona 1 Państwa narodowe - wykład - strona 2 Państwa narodowe - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Głowa państwa w państwach narodowych - cechy charakterystyczne:
Niemcy:
Król i cesarz (od 962 r.) - 2 tytuły. Aż do 1808 ...? roku rzesza uważała się za kontynuację Cesarstwa Rzymskiego. Na większych terytoriach byli elektorzy...?, którzy rywalizowali później z cesarzem. Władcy Niemiec wywodzili się z kilku dynastii: saskiej...?, od poł. XIII w. szwabskiej, od poł XV w. habsburskiej. Cesarz był zwierzchnikiem lennym, władza króla malała:
prawo kaduka
najwyższy sędzia
właściciel dóbr ziemskich...?
1356 - złota bulla: ordynacja wyborcza, wybór króla po śmierci. Wybierało go 7 członków - 4 duchownych, 3 świeckich. Dokonywano dwukrotnej elekcji. W Akwizgranie na króla, w Rzymie na cesarza. Cesarz Niemiec mógł realizować swoje uprawnienia tylko poprzez sejm rzeszy.
Francja:
Król (dux i rex):
zwierzchnik lenny (dux)
władca pańśtwa (rex).
Dynastia Kapetyngów...? We Francji władza króla rosła - konsekwencja w polityce wobec kościoła. Król prowadził taką politykę, która dawała mu większą władzę sądową. Powołał w tym celu kilka instytucji:
40-sto dniówka królewska - wystąpienie zbrojne 2 stron dopiero po 40 dniach od powstania konfliktu
zabezpieczenie królewskie - umowa między stronami, które występują z życzeniem, aby sprawę rozstrzygnął urzędnik królewski. Z czasem wystarczało życzenie tylko jednej strony.
Sprawy królewskie (poszerzone kompetencje króla jako sędziego):
wywoływanie konkretnych spraw przed swój sąd
przejmowanie spraw...?
Zmieniono warunki elekcji. Elekcja desygnacja (wskazanie następnego władcy, ostatnim był Filip August) dziedzictwo: od XIII w., teoria statutowa, chwilą objęcia tronu nie jest koronacja, a śmierć króla. Dodano: najstarszy syn dziedziczy, nie może swobodnie rozporządzać koroną. Od 1566 - niepodzielność domeny królewskiej. Związki króla z bogiem - kiedy powstanie monarchia absolutna, król i duchowni będą zadowoleni.
Monarchia absolutna: Jan Badouin...? prawa fundamentalne - zasady dotyczące tronu: teoria statutowa, niepodzielność domeny króla, relacje z kościołem. Po powstaniu monarchii absolutnej o zasady dbały stany generalne. Król mimo wszystko liczył się z konstytucją i prawami generalnymi...?
Anglia:
Dynastia normandzka przejmuje tron w wyniku umowy. 1086 - przysięga...? Dynastia traci tron w 1135 ...?, 20-letni okres anarchii, od 1154 roku Henryk II. Od 1189 Ryszard I Lwie Serce. Pierwszy władca, który nie był wybierany. Po wojnie 100-letniej dynastia Hildorów. Od 1603 dynastia Stewartów.
Król miał szerokie uprawnienia ustawodawcze. Był związany prawem, które tworzył - tylko w Anglii tak było. 1215 rok - Wielka Karta Wolności: ograniczenie kompetencji królewskich. Przy jego boku staje rada królewska z prawem oporu. Król miał zagwarantować wszystkim sądownictwo...? Po raz pierwszy pojawia się zasada wolności osobistej bez wyroku sądowego. Zgodę na podatki wyrażała rada królewska. Wytworzyła się reprezentacja stanowa (druga poł XIII w.). Między nią, a królem panowała równowaga. Brak rozbudowanej machiny biurokratycznej. Prerogatywy - uprawnienia osobiste króla, wydawanie okresowych proklamacji i ordonansów, dyspens i suspens.

(…)


kontynentalny - państwa feudalne
Parlament: inicjatywa ustawodawcza - król, izba gmin, izba lordów.
Rada królestwa, dygnitarze - zalążek przyszłej izby lordów, wybierani ci z godnością para oraz duchowni; przedstawiciele hrabstw i miast z przywilejem królewski utworzą izbę niższą. Od XV w. izba gmin - wybór na podst. Cenzusu majątkowego i miejsca zamieszkania.
Wielka karta wolności:
...?
tarczowe - podatek za zgodą rady królewskiej
stanowe sądownictwo - rada 25 baronów, którzy wywierali presję majątkową na króla, ale dawali mu gwarancję nietykalności.
Izba lordów:
Lordowie świeccy (było ich mniej, parowie) i duchowni (więcej: biskupi, arcybiskupi, opaci). Dawali zgodę na podatki. Sądownictwo - odwołania od sądów niższych. Impeachment - oskarżenia z izby gmin. Sąd parów - sąd równych.
Izba gmin:
Ok. 300 osób, więcej niż w izbie lordów. Przedstawiciele hrabstw - cenzus majątkowy, najczęściej wybierano prawników i ...?. Od XIV w. uchwalano pośrednie podatki. Główna inicjatywa w sprawie podatków. Prawo kierowania petycji od króla. Od 1343...? do uchwalenia potrzeba zgody króla, izby gmin i izby lordów. Kontrola rządu: inpeachment lub rada dla króla, jak ma postąpić. Od XIV w. pojawia się spiker, który...? Charakterystyczne cechy, które przeniesiono do państw burżuazyjnych.
podział na izby
stany obradują równolegle (kontynent). Anglia - stany łączą mieszczan i szlachtę. Między posłami nie było tutaj konfliktu interesów. Izba gmin jest początkiem reprezentacji ogólnonarodowej, a nie stanowej. Członkowie reprezentują naród. Jest to początek mandatu poselskiego.
Anglia - cenzus majątkowy, kontynent - urodzenie
Anglia…
… (14). Głos doradczy. Od pokoju westfalskiego głos stanowczy.
Wniosek 3 kolegiów był opinią. Dopiero, gdy zatwierdził ją cesarz, stawała się uchwałą (recesem - zbiorczym efektem prac sejmu). Od 1663 ustawy ogłaszane są w formie dekretów cesarskich. Od....? stale sejm obraduje w Ratyzbonie. Kompetencje:
w czasie wojen religijnych...?
sądowe - rewizje od sądu kameralnego - najwyższego, decyzje…
….
Król stosował obie, aby paraliżować prace parlamentu.
Rosja:
Dynastia Rurykowiczów do 1598 roku (0statni Fiodor, syn Iwana Groźnego). Od 1598 do 1613 okres walk o tron. 1613 - 1917 dynastia Romanowów. Car - wielki książę. 1054 - zasada senioratu, 1097 - wtórny podział dzielnic, władza rozproszona, jeden z książąt posiadał jarłyk - przywilej zbierania danin dla hana tatarskiego. Władca moskiewski staje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz