Monarchia patrymonialna a absolutna - strona 3

KLASYFIKACJA USTROJÓW POLITYCZNYCH- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Dobrzeniecki
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3101

- zrównoważenie cesarza z bogiem - cesarstwo bizantyjskie. Wczesnośredniowieczna monarchii patrymonialnej...

Historia Powszechna Polski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1855

GENEZA I EWOLUCJA MONARCHII ABSOLUTNEJ U progu czasów nowożytnych monarchie przekształciły...

Typ i forma państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1064

jednego absolutnego władcy - monarchia - republika Państwo będące formą wyzysku ludzi, niewolników...

Prusy i Austria

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia administracji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 924

a ten sam podejmował decyzje w formie NAKAZÓW GABINETOWYCH c) Organa lokalne # XVIII w. - monarchia absolutna...

Historia administracji

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Historia administracji
Pobrań: 546
Wyświetleń: 5747

, że obszar ten zdominowała kultura grecka. Władza w monarchiach hellenistycznych należała do absolutnego...