Monarchia konstytucyjna - strona 11

Państwo liberalne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

się we Francji - ani monarchia konstytucyjna ( 1789 - 1792) ani republika „dyrektorialna” (1795 -1799) Liberalne...

Galicja-okres autonomiczny

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1442

. XIX w. nastąpiły jednak istotne przeobrażenia ustrojowe: 1860 r. - Austria staje się monarchia...

Historia administracji w latach1764-1795

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Grzegorz Lubeńczuk
 • Historia administracji
Pobrań: 238
Wyświetleń: 875

monarchii konstytucyjnej Reforma skarbowości utworzenie: Komisji Skarbowej Koronnej Komisji Skarbowej...

Zasady republikańskiej formy państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1085

teoretyk monarchii konstytucyjnej. Zasadę podziału władz wyłożył w dziele „O duchu praw" ( 1748 ). W/g...

JOHN LOCKE-poglądy

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1232

. W ten sposób położono kres angielskiemu absolutyzmowi, a Bill of Rights (1689) dał formalnie początek epoce monarchii...

Średniowieczna Francja - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Dariusz Szpoper
 • Historia administracji
Pobrań: 147
Wyświetleń: 980

- 1789 kolegializm Monarchia konstytucyjna 1791-1792- Ludwik XVI i 1814 - 1848 Reżim autorytarny...