Historia administracji w latach1764-1795

Nasza ocena:

3
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Historia administracji w latach1764-1795 - strona 1 Historia administracji w latach1764-1795 - strona 2 Historia administracji w latach1764-1795 - strona 3

Fragment notatki:

OKRES 1764 - 1795: Administracja w monarchii absolutnej :
istota monarchii absolutnej - na czele państwa stał władca posiadający władzę nie podlegającą niczyjej kontroli monarcha nie podlegał żadnym prawnym odpowiedzialnościom
monarcha posiadał pełnię władzy w państwie
władza podlegała ograniczeniom prawnym faktycznym (np. prawa fundamentalne monarchii we Francji):
przepisy regulujące następstwo tronu
zasada niepozbywalności domeny królewskiej
król miał być katolikiem
Ograniczenia natury faktycznej :
król prawodawcą, ale akty prawodawcze króla wymagały rejestracji przez sąd
król ma władze ustawodawcza, wykonawczą i sądową, więc urzędnicy mają władzę pochodzącą od króla, król decyduje o wojnie i pokoju
działalności administracji państwa rozszerza się na różne dziedziny życia (policja adm.):
życie i polityka gospodarcza
oświata
opieka społeczna
władza państwowa wkraczała we wszystkie dziedziny życia
państwo prowadziło nadzór policyjny nad dziedzinami życia
końcowo monarchia absolutna prowadziła do państwa policyjnego zasada centralizmu i biurokratyzmu: zarząd państwa
monarcha dysponował szerokim aparatem państwowym, podporządkowanym jego władzy
Budowa aparatu centralnego :
powstają organy kolegialne na szczeblu centralnym o charakterze ministerialnym
podział resortowy administracji, związany z nimi aparat mający kierować różnymi resortami państwa
od końca XVI w - podział resortowy (4 sekretarzy):
Sprawy zagraniczne
Sprawy wojny
Sprawy marynarki
Dwór królewski
władza była delegowana im przez króla, przed którym byli odpowiedzialni
nie wykształciła się samodzielność ministrów - byli oni podlegli królowi - mieli głos doradczy
najważniejsza była Rada Stanu (tajna) - najważniejsze sprawy państwowe także polityka zagraniczna, sprawy wojny, pokoju centralizm nie sprzyjał odrębnościom w zarządzie państwa
państwo było zorganizowane według jednego szablonu, cały system urzędów hierarchicznie podporządkowany władzy centralnej (hierarchia biurokratyczna). Urzędnicy komisaryczni wykorzystywani byli przez monarchę francuskiego w celu stworzenia kadry urzędników zależnych od króla (są usuwalni, są zawodowo przygotowani do pracy, są fachowo wykształceni, przesuwają się od stopni niższych do stopni wyższych
Monarchia biurokratyczna to inna nazwa dla monarchii absolutnej W oświeceniu rozum jako najwyższe kryterium
monarcha miał służyć dobru ogółu (a wie najlepiej co jest dobre dla ludzi)


(…)


Sejm 1767 - 1768  uchwalono prawa kardynalne (elekcja króla, liberum veto, prawo wypowiadania posłuszeństwa królowi, przywileje szlacheckie itd.)  w tym czasie Polska zawarła pakt z Rosją, a te prawa są załącznikiem. Czyli bez zgody kontrahenta (Rosji) nie można była nic zmieniać  częściowo państwo traci suwerenność
ta sytuacja aż do Sejmu 1773 - 1775 w czasie Sejmu rozbiorowego + nowe zmiany, m.in. królem mógł być tylko Polak. Od tej pory gwarantami praw kardynalnych miały być Rosja, Austria i Prusy.
Wyrażenie zgody na reformę rządu  reforma władzy centralnej poprzez powołanie Rady Nieustającej
Rada Nieustająca:
organ kolegialny
jeden dla całego państwa skład:
król - przewodniczący
konsyliarze (36 osób)
posłowie (18 osób)
senatorowie (18, w tym 4 osoby z tytułu ministrów)
sekretarze
funkcjonuje 2…
… raporty departamentowi sprawiedliwości
Rada Nieustająca odegrała użyteczną rolę
Powstała w fatalnych warunkach
Głosowali za nią posłowie biorący łapówki od zaborców (?)
Mimo zasług nie miała przychylnej opinii  „zdrada nieustająca”
Dokonywała interpretacji przepisów prawa
Porządkowała prawo
Funkcjonowała do czasu Sejmu Czteroletniego Pierwsza decyzja Sejmu Czteroletniego to likwidacja Rady
Rządy królewsko - ambasadorskie
rozszerzenie nadzoru państwa na różne dziedziny życia
poza departamentami funkcjonuje również Komisja Edukacji Narodowej
Komisja Edukacji Narodowej
KEN powstała w ostatnim okresie istnienia Rady Nieustającej (okres targowicy) Powołana w 1773 roku
Jedna dla Korony i Litwy
Zlikwidowana, a potem reaktywowana w 1793 roku - podporządkowanie 6 departamentowi Rady Nieustającej
Pojawia…
… obradowała na posiedzeniach plenarnych, ale funkcjonowały też mniejsze zespoły  departamenty Rady Nieustającej:
departament interesów cudzoziemskich:
 4 osobowy
 kanclerz zostaje przewodniczącym
 w polityce zagr. najważniejszą rolę odgrywały stosunki z zaborcami
departament policji (dobrego porządku)
 marszałek na czele
 kontrola miast królewskich
departament skarbowy:
 podskarbi na czele
 kontrola…
… się racją stanu, która wymagała zreformowania państwa zgodnie z zasadami oświecenia (Austria, Rosja)  monarchia oświecona
Reforma Państwa Polskiego (30.11.2005)
w Polsce zdawano sobie sprawę z potrzeby zmiany systemu
zmiany w kierunku państwa policyjnego
pojawia się nauka o policji, która wchodzi w skład nauki administracji (ius politiae - prawo policji  przysługuje panującemu)
w osobie władcy skupia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz