Rada Nieustająca, KEN, Komisje skarbowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1610
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada Nieustająca, KEN, Komisje skarbowe - strona 1 Rada Nieustająca, KEN, Komisje skarbowe - strona 2 Rada Nieustająca, KEN, Komisje skarbowe - strona 3

Fragment notatki:

Rada Nieustająca
RN została utworzona w wyniku reform Sejmu Rozbiorowego z 1773 roku, zlikwidowana 1789 na Sejmie Czteroletnim. Powstała jako wynik dążeń centralistycznych.
Rada Nieustająca - nowy organ rządowo - wykonawczy wspólny dla obu części RP
Skład Rady Nieustającej:
36 członków powoływanych przez Sejm co 2 lata, z tym że przynajmniej 1/3 wybieranych musiała być w poprzedniej kadencji (którzy to - decyduje losowanie). Skład grupowy: 18 reprezentantów Senatu, 18 reprezentantów szlachty
Organizacja Rady:
Formalnie na czele stał król, ale spośród szlachty wybierano Marszałka Rady.
Kompetencje ogólne RN:
- ustalanie kierunków polityki rządu i instrukcje dla resortów, oglądała sprawozdania z działalności resortów
- miała inicjatywę ustawodawczą, prawo zwołania parlamentu jakby król zwlekał, obsada ważnych urzędów razem z królem
- król przewodniczył sądowi sejmowemu, pociągała parlamentarzystów do odpowiedzialności przed tenże sąd
- kontrolę nad Radą Nieustającą sprawował Sejm
Departamenty RN (po 4-8 osób) - kierowane przez ministrów:
1) Interesów Cudzoziemskich
- z królem jako przewodniczącym, miał stworzyć sieć polskiej służby zagranicznej w Europie
- udzielał instrukcji agentom z zagranicy i przyjmował od nich info na temat Polski od innych krajów
2) Policji
- kierował administracją ogólną państwa, nadzór administracyjny nad miastami królewskimi
- kontrolował rady miejskie i burmistrzów, uchylał niezgodne z prawem normy wewnętrzne w miastach
- był sądem w drobnych sprawach miejskich, rozpatrywał skargi na działalność urzędników w miastach
- nadzór nad ludźmi luźnymi, zadanie stworzenia i kontroli służb sanitarnych RP, stworzenie systemu opieki społecznej
- założenie poprawczaków - domów poprawy
3) Wojskowy - przejął uprawnienia Komisji Wojskowych
4) Sprawiedliwości - ustalał interpretację i przestrzeganie prawa, był ostatnią instancją w rozpatrywaniu skarg na korupcję sądów
- wypiera komisję kodyfikacyjną Andrzeja Zamoyskiego, prowadził statystyki rządowe
- ujednolicenie sądownictwa w RP, kierowany przez któregoś z kanclerzy wchodzącego w skład Rady Nieustającej
5) Skarbowy - te same kompetencje co Komisja Skarbowa
Komisja Edukacji Narodowej
Powołana w 1773 r. wyniku kasaty zakonu jezuitów, który skupiał u siebie szkolnictwo RP, wspólna dla Litwy i Korony.
Komisję kontrolował król, a Sejm - jedynie w zakresie sprawozdań finansowych i linii programowych, Sejm wybierał też członków KEN.

(…)

….
Kompetencje KEN:
- kształcenie młodzieży szlacheckiej
- nadzór nad szkolnictwem (oprócz szkół wojskowych)
Działalność KEN:
utworzenie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych
ogłoszenie w 1783 ustawę określającą zasady organizacyjne i hierarchii szkół
Komisja Skarbowa
Reforma Czartoryskich:
- ugrupowanie powstałe pod koniec panowania Augusta III, przywódcy - Michał i August Czartoryscy
- reformy oparte na myśli poglądach Stanisława Konarskiego
- reforma centralnych władz wykonawczych w resortach skarbowym i wojskowym
- zastąpienie jednoosobowych dożywotnich urzędów organami wybieralnymi, kadencyjnymi i odpowiedzialnymi
- usunięcie z sejmików szlachty-gołoty, wprowadzenie zasady większości głosów
Komisja Skarbowa - centralny urząd administracji, kolegialny z Komisją Wojskową - utworzono po dwie (dla Litwy i Korony…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz