Reformy administracji w Polsce w epoce oświecenia - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2331
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reformy administracji w Polsce w epoce oświecenia - wykład - strona 1

Fragment notatki:

Reformy administracji w Polsce w epoce oświecenia Stworzono 2 Komisje skarbowe i 2 Komisje wojskowe, osobne dla Korony i dla Litwy
Komisje skarbowe wg kameralizmu Zarządzały skarbem państwa, działały w kierunku rozwoju przemysłu i handlu
Brały udział w realizacji uchwał sejmowych: o wprowadzeniu jednolitego systemu miar i wag, zniesieniu ceł wewnętrznych, wprowadzeniu jednolitych obowiązujących wszystkich opłat celnych od towarów przekraczających granicę państwa czyli wprowadzeniu cła generalnego W 1773 r. powołano do życia następne kolegialne ministerstwo, czyli Komisje Edukacji Narodowej, która była ministerstwem oświaty - posiadała samodzielność finansową w postaci funduszu edukacyjnego - KEN stała na czele systemu szkolnego, którego najniższymi ogniwami były szkoły elementarne, a najwyższymi uniwersytety - wprowadziła jednolite programy nauczania przepojone ideami oświecenia jak racjonalizm i aktywizm
W 1775 r. ustanowiono kolegium rządowe, czyli Radę Nieustającą - plenum rady przewodniczył król - decyzje plenum były przygotowywane przez resortowe departamenty: Interesów Cudzoziemskich, Wojskowy, Sprawiedliwości, Skarbowy, Policji
Sejm Czteroletni przejął dotychczasowe założenia ustroju administracyjnego - zamiast komisji skarbowych i departamentów Rady Nieustającej powołał do życia 3 kolegialne ministerstwa zwane komisjami rządowymi: Komisję Skarbu, Wojska i Policji Obojga Narodów Konstytucja 3 maja ustanowiła Straż Praw - w skład Straży weszli ministrowie: policji, pieczęci (spraw wewnętrznych), interesów zagranicznych, wojny, skarbu, prymas jako głowa duchowieństwa i zarazem przewodniczący KEN, marszałek Sejmu - ministrów w Straży powoływał król spośród ministrów Rzeczypospolitej - ponosili oni odpowiedzialność przed Sejmem - decyzje króla w Straży były ważne tylko wtedy, gdy kontrasygnował (podpisał obok króla) je jeden z ministrów Straży - przez złożenie kontrasygnaty minister brał na siebie odpowiedzialność przed Sejmem za dana decyzję ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz