JOHN LOCKE-poglądy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1981
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
JOHN LOCKE-poglądy - strona 1 JOHN LOCKE-poglądy - strona 2 JOHN LOCKE-poglądy - strona 3

Fragment notatki:

JOHN LOCKE - XVII w.,
- empiryk, twórca nowożytnego empiryzmu
- aktywność polityczna w okresie monarchii restaurowanej, ugrupowanie wigów (pierwszych wigów, Lord Shaffsbury)
- opór przed próbami wprowadzenia ustroju absolutystycznego i wprowadzeniu katolicyzmu
- również emigruje dla bezpieczeństwa do Holandii
- wraca po rewolucji chwalebnej
- po powrocie publikuje „Dwa Traktaty o Rządzie” - fundament myślenia liberalnego
- „List o tolerancji, uznawany za „klasycznego wykładowcę liberalizmu politycznego”
- racjonalizm
- przeciwieństwo Hobbesa
- Pomimo królewskich zapewnień, odżegnujących się od idei absolutyzmu, Stuartowie realizowali dawną politykę. To doprowadziło z
kolei do kolejnej w XVII wieku rewolucji (tzw. sławna rewolucja z 1688 r.), w wyniku której tron objął książę hanowerski Wilhelm
Orański. W ten sposób położono kres angielskiemu absolutyzmowi, a Bill of Rights (1689) dał formalnie początek epoce monarchii
konstytucyjnej. Głównym teoretykiem nowego ustroju Anglii był John Locke. Stan natury - okres powszechnej szczęśliwości („najlepszy czas w dziejach ludzkości”)
- niezdemoralizowani, wolni, równi
- bez społeczeństwa, ale małe grupy
- empiryzm, racjonalizm i utylitaryzm - to jego podstawowe „narzędzia” badawcze rzeczywistości
Jednostka
- człowiek pochodzi od Boga
- istota rozumna (Arystoteles, odczytuje rozumem prawa natury)
- podporządkowany prawu natury (otrzymanym od Boga)
- człowiek jest z natury raczej dobry - optymizm antropologiczny
Człowiek obdarzony przez Boga 3 uprawnieniami naturalnymi
- prawo do życia
- prawo do wolności
- prawo do własności
Absolutne, nienaruszalne, niezbywalne - tak nas stworzył Bóg.
Bóg wyposaża człowieka w dwie naturalne władze
- władza sądzenia (władza decydowania jak najstosowniej należy zachować siebie i tak dalece jak to możliwe cały rodzaj
ludzki przy naturalnych uprawnieniach do życia, wolności i mienia)
- władza karania tych, którzy występując przeciwko postanowieniom prawa natury
Lub: - władza ochrony realizacji swoich uprawnień naturalnych
- władza do ścigania, sądzenia, karania wszystkich tych ludzi którzy naruszą nasze podstawowe uprawnienia naturalne
W stanie natury obowiązuje prawo natury i jest przestrzegane
- system norm przy pomocy którego Bóg rządzi wszechświatem
- człowiek kierując się rozumem odkrywa prawa natury - odkrywa postanowienia Boga
Brak państwa
- człowiek osobiście wymierza sprawiedliwość
- „niedogodność stanu natury” - każdy jest sędzią we własnej sprawie


(…)

… - instrumentalne ograniczenia władzy
- państwo musi mieć władzy jak najmniej, aby wystarczało do realizacji celów, które były przyczyną utworzenia państwa.
- Locke przedstawił jako pierwszy koncepcję podziału władzy, ma on inny charakter niż u Monteskiusza.
- wiek później Monteskiusz opiera się na trójpodziale Locke'a
- najważniejsze jest by nie łączyć w jednym organie władzy ustawodawczej i wykonawczej…

- ma ona jednak suwerenności w stosunku do jednostki, reprezentacja jak najszerszego grona obywateli
- nie może być delegowana
- ograniczenia: cel powstania (pożytek człowieka), nienaruszalność własności (własność to prawo naturalne)
- ustawodawstwo nie może krępować: własności, życia prywatnego i rodzinnego, wolności, religii.
- ustawodawstwo ma natomiast gwarantować bezpieczeństwo.
- Locke był zwolennikiem monarchii
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz