Rewolucja amerykańska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rewolucja amerykańska - strona 1 Rewolucja amerykańska - strona 2

Fragment notatki:

REWOLUCJA AMERYKAŃSKA - idee oświecenia wprowadzone w sposób najpełniejszy do praktyki politycznej w Ameryce Północnej

Kolonie brytyjskie w II poł. XVIII w. wypowiedziały posłuszeństwo metropolii - powstały Stany Zjednoczone Ameryki

Przyczyny rewolucji amerykańskie:

 • imperium brytyjskie na skutek wojny 7- letniej uległo zwiększeniu na zachodniej półkuli
 • ciężar wojny mieli zapłacić poddani Królowej w koloniach zachodnich
 • kolonie traktowano jako rynek zbytu dla surowców, arbitralnie nakładano podatków
 • Amerykanie wystąpili z hasłem: "no taxation without representation"
 • dotyka to fundamentalnego zagadnienia dla europejskiego parlamentaryzmu - poddani natomiast za Oceanem czuli się takimi samymi poddanymi jak ci na Wyspach Brytyjskich, styl myślenia o państwie, władzy, własności był ten sam
 • Parlament nakłada podatki na tych, którzy nikogo do tego Parlamentu nie delegowali
 • powstaje amerykańska Deklaracja Niepodległości, która stanowi fundament doktrynalny dla Konstytucji 1787
 • próbowano sporządzić dokument, który uzasadniałby oderwanie się kolonii od metropolii
 • wybór padł na reprezentanta z Wirginii, Tomasza Jeffersona - opierał się on "Dwóch traktatach o rządzie" Locke'a
 • Monteskiuszowski trójpodział władz

Jefferson wskazał za Lockiem, że każdy człowiek jest wyposażony przez Boga w trzy niezbywalne uprawnienia

1. życie
2. wolność
3. własność

 • nikt nie może ich nas pozbawić - władza musi je uznać i ich bronić
 • władza publiczna pochodzi od ludu - musi ona opierać się na zgodzie ludu
 • jeśli władza publiczna gwałci naturalne uprawnienia, przysługuje mu prawo oporu wobec tejże władzy
 • prawo natury jako system abstrakcyjnej sprawiedliwości, któremu człowiek musi się podporządkować
 • naturalnym stanem jednostki jest pełna wolność i równość
 • państwo (rząd) utylitarne - ma stać na straży interesów jednostek (głównym zadaniem jest ochrona naturalnych praw człowieka)

Amerykanie byli pragmatykami i twierdzili, że z mieniem bywa bardzo różnie. Własność jest przedłużeniem naszej osoby. Zaproponowano taką formułę, iż uprawnienia

1. do życia
2. do wolności
3. do dążenia do szczęścia (trudno sobie wyobrazić bez własności)

Zasady konstytucji amerykańskiej:

- treść stanowiła kompromis
- dwa główne ugrupowania

1. federaliści - reprezentowali założenia wielkich właścicieli ziemskich, zamożnego mieszczaństwa - George Waszyngton, George Admams, pierwsi prezydenci USA, John Hamilton

1. silny rząd centralny niezależny od parlamentu - były postulaty aby na czele rządu stał król, ale George Waszyngton odmówił (…) system prezydencki (wzmocniona egzekutywa) … nurt radykalny

 • Thomas Paine, "Prawa człowieka"
 • nie mógł wywrzeć wpływów politycznych, ale zawierał ciekawe koncepcje doktrynalne
 • nie da się pogodzić arbitralnej polityki rządu brytyjskiego z cnotami obywatelskimi.
 • suwerenność ludu, ideały republikańskie
 • rozróżnia państwo i społeczeństwo
 • państwo to zło konieczne (Locke), jest potrzebne społeczeństwu, ale ogranicza wolność
 • jednostka…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz