Moduł Younga stal konstrukcyjna

Lista zadań z modułu Younga

  • Politechnika Wrocławska
  • dr Piotr Sawiński
  • Ogólnotechniczne podstawy biotechnologii z grafiki inżynierskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2065

równym 2 mm2, obciążony ciężarem o wartości 100 N (obciążnik ok. 10 kilogramowy). Moduł Younga dla stali...

Moduł younga - sprawozdanie

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Fizyka
Pobrań: 3290
Wyświetleń: 6055

. Znając moduł Younga dla np. stali oraz znając parametry badanego ciała (np. długość i średnicę drutu...

Próba rozciągania - sprawozdanie

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Wytrzymałość materiałów
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1344

i osią y dla początkowej jego części jest modułem Younga. III. Wnioski Na podstawie pierwszej części...

Pytania z wejściówki dla obu grup

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • dr inż. Wacław Zakrzewski
  • Mechanika budowli
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2625

Poissona: gdzie υ - współczynnik Poissona, E - moduł Younga Diament -478 GPa ;Stal -79,3; Miedź -63,4...