Rozciąganie statycznie niewyznaczalne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1680
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozciąganie statycznie niewyznaczalne - strona 1 Rozciąganie statycznie niewyznaczalne - strona 2

Fragment notatki:

Adam Zaborski – rozciąganie statycznie niewyznaczalne, zadania do samodzielnego rozwiązania    Rozci ą ganie statycznie niewyznaczalne  Zało enie:  Długości prętów ulegają zmianom, natomiast zmiany kątów między nimi są pomijalnie małe  (mo na pominąć wpływ tych zmian na wielkości statyczne).  Komplet równa ń  rz ą dz ą cych zagadnieniem:  Równania statyki, zawierające niewiadome statyczne oraz równania geometryczne w liczbie  równej statycznej niewyznaczalności zadania, a zawierające niewiadome geometryczne, które  przeliczamy na niewiadome statyczne wykorzystując związki fizyczne.  Algorytm post ę powania:  1. Sporządzamy plan przemieszczeń wirtualnych (to jest przemieszczeń, których kierunki są  zgodne z kierunkami prędkości wirtualnych) i zapisujemy wynikające z niego równania  geometryczne  2. Niewiadome geometryczne w równaniach ciągłości wyra amy poprzez niewiadome statyczne  3. Rysujemy plan sił, zgodny z przyjętym planem przemieszczeń i zapisujemy wynikające z niego  równania statyki  4. Obliczamy wielkości statyczne, rozwiązując otrzymany układ równań  Zadania:  ∆ δ 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11   Objaśnienia:  - określić siły w odkształcalnych prętach układów 1-8  - w zadaniach 1, 2, 3, 5, 6, 7 i 8 występują (idealnie) sztywne elementy  Adam Zaborski – rozciąganie statycznie niewyznaczalne, zadania do samodzielnego rozwiązania    - zad. 9: układ, składający się ze sworznia wewnątrz koncentrycznych walców, ka dy z elementów  wykonany jest z innego materiału i posiada inny moduł Younga  E , jest ściskany poprzez sztywną  płytę; określić naprę enia w poszczególnych elementach  - zad. 10: słup  elbetowy zbrojony jest podłu nym zbrojeniem o powierzchni równej 5%  powierzchni przekroju słupa; wiedząc  e moduł Younga stali jest siedmiokrotnie większy od  modułu Younga betonu a odkształcenia obu materiałów są sobie równe, obliczyć jaką część siły  ściskającej słup przeniesie zbrojenie a jaką beton  - zad. 11: słup wykonany w dwóch jednakowych kawałkach ale z dwóch ró nych materiałów  (ró ne moduły Younga), jak na rysunku, został ściśnięty tak,  e skrócił się o znaną wartość ∆; ile  wyniesie przemieszczenie środka słupa δ?  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz