Moduł younga - sprawozdanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 5348
Wyświetleń: 12460
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

GGiIŚ Nazwiska: 1. Monika Siry 2. Kamil Sanicki ROK I GRUPA XII ZESPÓŁ IV PRACOWNIA FIZYCZNA TEMAT: MODUŁ YOUNGA NR ĆWICZENIA 11 Data wykonania: 08.03.2012 Data oddania: 16.03.2012 Zwrot do poprawy: Data oddania: Data zaliczenia: OCENA Cel doświadczenia: Wyznaczenie modułu Younga metodą statyczną za pomocą pomiaru wydłużenia drutu z badanego metalu obciążonego stałą siłą. Wprowadzenie: Rozpatrując teorię oddziaływań i odkształceń możemy podzielić ciała na mniej podatne na odkształcenia (ciała stałe, np. stal, drewno) i bardziej podatne (ciecze, a szczególnie gazy). Wpływ na takie a nie inne zachowanie danego ciała pod wpływem działającej nań siły zależy w dużej mierze od charakteru jego wiązań międzycząsteczkowych. Ciała, w których oddziaływania międzycząsteczkowe są bardzo silne ulegają mniejszemu odkształceniu nawet pod działaniem większej siły. Ciała możemy również podzielić ze względu na sposób „reagowania” na działające nań siły. Ciała, które po zaniku działania siły powracają do swojego pierwotnego kształtu nazywamy sprężystymi. Jeżeli po usunięciu działającej siły odkształcenie ciała pozostaje to takie ciało nazywamy niesprężystym.
Odkształcenia możemy podzielić również na: odkształcenia jednostronne - siły działają na dwie przeciwległe ścianki ciała prostopadle do nich co powoduje zmianę jego wymiarów wzdłuż prostej równoległej do wektorów tych sił. Skutkiem takiego odkształcenia jest zmiana długości ciała L (wydłużenie lub, gdy L

(…)

… przybliżeniem przewidzieć zmiany jakim ulegnie dane ciało pod wpływem działających nań sił. Układ pomiarowy:
Przyrząd do pomiaru wydłużenia drutu pod wpływem stałej siły, zaopatrzony w czujnik mikrometryczny do pomiaru wydłużenia drutu.
Zestaw 10 obciążników.
Śruba mikrometryczna.
Przymiar milimetrowy zamontowany bezpośrednio na przyrządzie pomiarowym.
Wykonanie ćwiczenia:
Do wyznaczenia modułu Younga stosujemy metodę polegającą na bezpośrednim pomiarze wielkości wchodzących do wzoru definicyjnego:
Na początku zamocowano drut stalowy w urządzeniu za pomocą nakrętek. Zarówno górną jak i dolną nakrętkę dokręcano równomiernie, aby pozioma belka dotykała czujnika mikrometrycznego.
Zwolniono blokadę belki pomiarowej, obciążono szalkę dwoma obciążnikami, których masa zbliżona była do 1 kg a następnie zmierzono za pomocą śruby mikrometrycznej średnicę drutu w trzech różnych miejscach (w dolnej i górnej części oraz na środku).
Zważono masę każdego z obciążników, notując ją następnie w tabeli. Wyzerowano czujnik mikrometryczny i zaczęto równomiernie obciążać szalkę, dokładając po każdym zanotowaniu pomiaru jeden odważnik. Zapisywane pomiary stanowiły wartość siły działającej na drut oraz jego wydłużenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz