Miocen - strona 5

Skały osadowe - wykład

 • Politechnika Śląska
 • Geografia usług
Pobrań: 217
Wyświetleń: 630

, drogowym trzeciorzęd - miocen paleozoik - cechsztyn gips paleozoik - cechsztyn trzeciorzęd - miocen...

Wykład 13 - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Lech Borowiec
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1218

zróżnicowanie. Kto jest przodkiem Hominidów wśród najstarszych form = Oligopithecus Miocen - 25 mln lat temu...

Egzamin + rozwiązania

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geologia historyczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 847

) późnej kredzie i miocenie d) Kambrze 23. W składzie chemicznym archaicznej atmosfery przewarzały: a)para...

Europa - podstawowe dane

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

w trzeciorzędzie (przed miocenem). - Góry te charakteryzuje budowa fałdowo-pałszczowinowa i łuskowa. - Wypiętrzaniu...

Projekt cukrowni - gospodarka wodna

 • Politechnika Gdańska
 • dr Bartosz Rumiński
 • Gospodarka Wodno-Ściekowa
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1974

i jest położona na wysokości od 100 do 150 mnpm. Warunki hydrogeologiczne Morfologia tych terenów sięga miocenu...