egzamin + rozwiązania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 910
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
egzamin + rozwiązania - strona 1 egzamin + rozwiązania - strona 2 egzamin + rozwiązania - strona 3

Fragment notatki:


1. Stromatolity to: a)skała wylewna b) skamieniałość przewodnia c)struktura biosedymentacyjna powstała przy współudziale cyjanobakterii d) rodzaj osadów geologicznych 2. Głównym budulcem ziemi oraz następnych planet są a)gazy i oid… silikaty b)węglany i silikaty c)silikaty i metale d) metale i silikaty 3. Uran jest stale obecny w atmosferze od ok. a)4,5 b)4-3 c) 2,5-2 d)1-0,5 mld lat 4. Strefa nono-hercyńska stanowiła a) N szelf zbiornika waryscyjskiego b) S szelf zbiornika waryscyjskiego c) N szelf zbiornika Tetydy d) S szelf Iapetusa 5. Monograptidy są ograniczone do : a) g. kambru i syluru b) ordowiku i dewonu c) syluru i d. dewonu d) d. dewonu i d. karbonu 6. Platforma wschodnioeuropejska na zachodzie sięga po a) N Niemcy b) strefę dyslokacyjną T-t c) Sudety d) Dynarydy 7. Ocean Reiczny (lub śródeuropejski, prototetyda) rozdzielał a) baltikę od Syberii b) Syberię od Gondwany c) Gondwanę od laurussji d) euamerykę od Kazachstanu 8. Zbiornik Iapetus rozdzielał: a) Gondwanę od baltiki b) baltikę od Syberii c) Syberię od laurencji d) laurencję od baltiki 9. Gondwana istniała w czasie od do a) późny proterozoik- jura b) kambr-trias c) wczesny proterozoik - perm d) późny archaik-trias 10. Głównym budulcem najstarszej zachowanej skorupy ziemskiej są skały: a)granitowe b)bazaltowe c)osadowe d)bazaltowe i osadowe 11. Głównym źródłem wody była a)litosfera b)płaszcz ziemski c)atmosfera d)komety i meteoryty 12. Udokumentowany paleontologicznie ordowik w Sudetach występuje w: a)G. kaczawskich b)g. bardzkich c)masywie Lądka i śnieżnika d)niecce śródsudeckiej 13. Najstarsze dowody zycia pochodzą z a) Ishua Fm 3,8mld b) Czertów apel 3,4mld c) z grupy Fig Tree 3,2 mld d) z prowincji niewolniczej 2,7mld 14. Superkontynent Rodinii powstał w a)archaiku b)późnym proterozoiku c)permie d)kredzie 15. Glacjacja śnieżnej kuli była w a)wczesnym archaiku b)późnym proterozoiku c)wczesnym paleozoiku d)kenozoiku 16. Swoim zasięgiem objęła a)centralną część N ameryki b) s Afrykę i australię c)baltike i Syberię d)całą ziemię 17. Które ze zdań są prawdziwe: a) czas przypadający na fanerozoik stanowi prawie połowe długości skali czasu geologicznego b) największe wymieranie w dziejach Ziemi było w późnym permie c) przodkami ewolucyjnymi ptaków były gady ptasio miedniczne d) najszersza transgresja w dziejach ziemi była w późnej kredzie 18. Osady zbiorników geosynklinalnych starszego paleozoiku to głównie: a)wapienie i margle b)grube sekwencje osa dów klastycznych z wulkanitami c)zlepieńce i piaskowce d)dolomity i ewaporaty 19. Najstarsze masywy granitoidowe(2,6mld) w Polsce występują w a)Sudetach b)Karpatach c)na platformie wschodnioeuropejskiej d)w podłożu monokliny przedsudeckiej 20. Wielki wybuch nastąpił około a)100 b)50 c)25 d)13,7 mld lat temu 21. Przedstawiciele wszystkich typów bezkręgowców pojawili się w

(…)

…. Osady budujące tatry były fałdowane w: a)późnym paleozoiku b)triasie c)późnej kredzie d)Neogenie 72. Czas oddziaływania orogenezy alpejskiej to: a)perm-jura b)młodszy paleozoik - trias c)środkowy trias- kenozoik d)kenozoik 73. Masowe wymieranie którego przyczynami było min. Zlodowacenie i anoksja było w a)późnej kredzie b)późnym ordowiku c)Późnym permie d)późnym triasie 74. W Sudetach brak osadów…
…- paleogen d)jura- neogen 83. Bałtyk zaczął wypełniać się wodami: a)1mln b)1mld c)100tyś d)10200 lat temu 84. Karpaty Zewnętrzne zbudowane są z : a)fliszu późnojurajsko kredowo oligoceńskiego sfałdowanego w neogenie b)molasy kenozoicznej c)osadów płytkomorskich fałdowanych w kredzie d)osadów geosynklinalnych sfałdowanych we wczesnym karbonie 85. Superkontynent który powstał pod koniec młodszego paleozoiku…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz