Baza i rynek surowców mineralnych w Polsce-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Baza i rynek surowców mineralnych w Polsce-opracowanie - strona 1 Baza i rynek surowców mineralnych w Polsce-opracowanie - strona 2 Baza i rynek surowców mineralnych w Polsce-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Surowcem mineralnym staje się minerał, skała, kopalina, urobek górniczy czy produkt, uzyskany przez zakład przeróbki mechanicznej , z chwilą jego przekazania i przejęcia przez użytkownika, który go zakupuje lub przejmuje w międzywydziałowym lub miedzy zakładowym rozliczeniu jednego przedsiębiorstwa przemysłowego. Charakter surowca jest obojętny dla gospodarki, liczy się korzystny wynik przerobu technologicznego, jakość produktu i jego koszt. Z pospolitszych kopalin niższej jakości należy uzyskiwać możliwie dobre surowce o ustalonych własnościach, a do produkcji wyrobów gorszych wykorzystywać surowce ledwie spełniające wymagania technologiczne, natomiast surowce o wyższej wartości przeznaczać do produkcji wyrobów o wysokiej jakości. Surowce mineralne są uzyskiwane ze skalnej skorupy ziemskiej- litosfery oraz hydrosfery i atmosfery. Niektóre z nich np jod otrzymuje się z wodorostów morskich. Organizmy żywe odgrywają bowiem ważną rolę w obiegu pierwiastków chemicznych w przyrodzie. Są materią z której powstają złoża paliw ( ropa naftowa, węgiel kamienny i brunatny), z ich działalnością wiąże się tworzenie złóż rud wanadu, a w wyniku biologicznej produkcji rodzimych siarczanów wapnia - gipsu i anhydrytu- złóż siarki rodzimej. Surowce mineralne stanowią podstawy współczesnej techniki. Są one również nieodzowne do intensyfikacji produkcji rolnej i leśnej a także do wyżywienia człowieka ( sól kamienna) i utrzymania jego zdrowia (farmaceutyki). Wykorzystywane są bezpośrednio w budownictwie i w realizacji projektów inżynierskich (budownictwo dróg, mostów). Przeważająca ich część jest przetwarzana na energię elektryczną czy mechaniczną (ropa naftowa i jej pochodne), wytwarzane są z nich metale lub ich stopy, z nich produkowane są związki chemiczne w tym także nawozy mineralne (potasowe, fosforawe). Im surowiec mineralny jest bardziej pospolity i tańszy tym mniej interesujące jest go odzyskiwanie, czy powtórne wykorzystywanie wyrobów uzyskiwanych z niego. Surowiec mineralny jest produktem finalnym przemysłu wydobywczego, tj górnictwa czyli wyroby przemysłu wydobywczego. Kryterium decydującym o uznaniu produktu górniczego jego wyrobem jest jego zbycie użytkownikowi. Czyli pojęcie surowiec mineralny jest zdefiniowane w sensie gospodarczym. Metody badania , kryteria ich jakości podlegają normalizacji realizowanej u nas przez Polski Komitet Normalizacyjny. Surowce mineralne w przeważającej części nie stanowią wyrobów użytkowych lecz wymagają dalszej przeróbki, np rudy i koncentraty muszą być przetwarzane na metale, stopy czy związki chemiczne. Pomijając nieliczne przypadki wykorzystania technologicznego urobku górniczego (cementownie, zakłady ceramiki budowlanej, budownictwo- żwiry, piaski, elektrociepłownie użytkujące węgiel brunatny). Surowce minerale są wytwarzane w wyniku przeróbki mechanicznej, choćby w wyniku najprostszej operacji jaką jest sortowanie urobku według wielkości ziarna. Urobek górniczy przekazywany do zakładu górniczego jest w nim traktowany jako nadawa tj produkt surowy, który wymaga przystosowania do wymagań użytkowników. Głównymi typami procesów stosowanych do osiągnięcia celu są:


(…)

….
WYSTĘPOWANIE
WĘGIEL KAMIENNY- w oparciu o dokumentowane nowe złoża kopalin powstały obszary i zagłębia górnicze oraz górniczo-przetwórcze. Można tu wymienić kopalnie węgla kamiennego zlokalizowane zwłaszcza w obszarze rybnickim i jastrzębskim, w południowej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, Lubelskiego Zagłębia Węglowego, któremu początek dała KWK Bogdanka. WĘGIEL BRUNATNY- zagłębie górniczo-energetyczne: turowskie, bełchatowskie, konińskie. MIEDŹ I SREBRO- występowanie rud miedzi znane jest w Polsce na Dolnym Śląsku (Sudety i monoklina przedsudecka), w Górach Świętokrzyskich i na obrzeżach Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. W przeszłości eksploatowano je w Sudetach ze złóż hydrotermalnych, żyłowych (Miedzianka) oraz w Górach Świętokrzyskich ze złóż wietrzeniowych gniazdowych (Miedzianka…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz