Ministerstwo Sprawiedliwości - strona 6

Karalność - deifincja i podział

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 0
Wyświetleń: 819

w uzasadnieniu- oskarżony Siewierski przed wojną był wysokim funkcjonariuszem Ministerstwa Sprawiedliwości...

Władza sądownicza

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Kazimierz Michał Ujazdowski
 • Wstęp do Prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1512

natomiast podlegają ministerstwu sprawiedliwości). Dla zasady instancyjności charakterystyczne jest, że każda ze stron...

Wykład - system ustrojowy i prawny USA

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Wojciech Kwiatkowski
 • System ustrojowy i prawny USA
Pobrań: 77
Wyświetleń: 413

roku czyli wtedy kiedy ustanowiono formalnie Ministerstwo Sprawiedliwości rząd Stanów Zjednoczonych może zostać pozwany jedynie...

Komunizm i faszyzm w Europie- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 812

dostali ministerstwa: Sprawiedliwości(wyłączono z nich sądy i prokuraturę) Rolnictwa(w zakresie...

Infrastruktura informacyjna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Grażyna Szoper
 • Informatyka w administracji
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

) Rejestr prowadzi wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości "Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru...

Rejestry przedsiębiorców

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1197

Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, działającej jako komórka organizacyjna Ministerstwa...