Ministerstwo Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości i jego rola

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 966

Ministra Sprawiedliwości jest Ministerstwo Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości z mocy konstytucji...

Sądy tajne w Polsce Ludowej - wstęp

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

odwoławczym był początkowo twór pozasądowy zorganizowany w ministerstwie sprawiedliwości, później...

Wykład - sekretarz

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Michał Gałędek
 • Historia administracji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 700

. Ten urzędnik staje się najważniejszy. Kanclerz nadal funkcjonuje, jednak przeobraża się w ministerstwo...

Podmioty Polityki Społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 938

i administracji, Ministerstwo Sprawiedliwości. Ministerstwo Kultury i dziedzictw narodowego, Ministerstwo...

Sądy tajne w Polsce

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1078

roku w Ministerstwie Sprawiedliwości. Był złożony z ..(?). Wydawał wyroki w I i II instancji, zyskał miano sądu...

Wykład - Ekstradycja obywateli i innych osób

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

ministerstwami sprawiedliwości lub prokuraturami generalnymi. Do wniosku powinna zostać dołączona dokumentacja...

Sądy tajne w PRL-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1498

sąd taki działał początkowo w ministerstwie sprawiedliwości. Jego skład ciężko by nazwać sędziowskim...