Nowa droga - program dla młodocianych więźniów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nowa droga - program dla młodocianych więźniów - strona 1 Nowa droga - program dla młodocianych więźniów - strona 2 Nowa droga - program dla młodocianych więźniów - strona 3

Fragment notatki:

"Nowa droga" - program dla młodocianych więźniów Areszt Śledczy w Lublinie- Lubelska jednostka penitencjarna jest aresztem śledczym przeznaczonym dla tymczasowo aresztowanych i skazanych mężczyzn i kobiet, zarówno młodocianych, odbywających karę po raz pierwszy jak też recydywistów penitencjarnych. W jednostce funkcjonuje także ośrodek diagnostyczny służący do przeprowadzania badań psychologiczno - penitencjarnych osadzonych. Pojemność nominalna jednostki liczona z zachowaniem normy powierzchniowej 3 m kwadratowych na osadzonego wynosi 1075 miejsc zakwaterowania.
Stowarzyszenie POSTIS- Stowarzyszenie Postis to organizacja pożytku publicznego, związana ze środowiskiem sądowym, specjalizująca się w resocjalizacji nieletnich. Celem działania Stowarzyszenia jest niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, a także przeciwdziałanie patologiom społecznym. Obszary działań POSTIS: Przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym Pośrednictwo pracy, organizowanie zatrudnienia, ułatwianie dostępu do ofert pracy Doradztwo zawodowe, poradnictwo Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji Nauka, kultura, ekologia Bezpieczeństwo publiczne I inne WSTĘP Jak pomóc młodemu więźniowi w powrocie do społeczeństwa i na rynek pracy wymyśliła organizacja pozarządowa w Lublinie. Projekt „Nowa Droga” przyniesie korzyści i pracodawcy, i wymiarowi sprawiedliwości, i przede wszystkim samemu skazanemu. Program pod nazwą „Nowa droga” ma na celu poprawę sytuacji młodocianych skazanych i ułatwienie im wejścia na rynek pracy po opuszczeniu zakładów karnych. - Badania pokazują, że tylko 10 proc. tych ludzi po odbyciu kary znajduje zatrudnienie. Wielu z nich powraca do popełniania przestępstw - powiedziała prezes Stowarzyszenia Postis Barbara Bojko-Kulpa. Program został przygotowany we współpracy z lubelskim Aresztem Śledczym, Powiatowym Urzędem Pracy oraz przedsiębiorstwem PTE Zakład Doskonalenia Zawodowego i Doradztwa Ekonomicznego i ruszył w tym roku, a dokładnie 21 maja i realizowany będzie do 21 maja 2015 roku. Jego autorzy złożyli wniosek o 1,8 mln zł dofinansowania z unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współtworzą: Stowarzyszenie POSTIS, Areszt Śledczy w Lublinie, Powiatowy Urząd Pracy i lubelski Kościół. Celem projektu jest zmiana życia osób, które trafiły do więzień lub aresztów. Dlatego proponowane wsparcie ma charakter kompleksowy. A mówią o tym prezes Stowarzyszenia POSTIS - Barbara Bojko-Kulpa, dyrektor PUP-u - Grażyna Gwiazda i dyrektor lubelskiego aresztu - mjr Jan Szymanek.

(…)

… w więzieniu. W założeniu pomysłodawców postępowanie dzieliłoby się na trzy etapy: pracę ze skazanym jeszcze w zakładzie, miesięczny program „Próg” i półtoraroczny okres gwarantowanej pracy.
„Nową drogę” opracowano z myślą o więźniach, którzy nie ukończyli 24. roku życia. Może być zastosowana wobec skazanych, którzy opuszczają zakłady karne lub wobec których sąd penitencjarny zdecydował o warunkowym przedterminowym zwolnieniu z odbycia reszty kary. Na udział w projekcie jednak nie mają szans osoby, które popełniły poważne przestępstwa, na przykład dopuściły się gwałtu albo kogoś zabiły.
Wędrówka po górach z przeszkolonym opiekunem, kursy zawodowe, praktyka i zatrudnienie na rok - to niektóre elementy tego nowatorskiego programu resocjalizacji młodocianych więźniów.
Miesięczna wędrówka po górach…
… pięciu miesięcy. W tym czasie z wytypowanymi do programu więźniami pracują psycholog, wychowawca i doradca zawodowy. To oni mają swoim podopiecznym pomóc w odnalezieniu mocnych, ale też słabych stron.
- Zdajemy sobie sprawę, że to może być długi proces. Nasi podopieczni rzadko wybiegają myślą w przyszłość, nie zastanawiają się, co będzie za rok, dwa. Budowanie pozytywnych motywacji do działania nie jest łatwe - podkreśla Joanna Turowska, psycholog z aresztu śledczego przy ul. Południowej.
Kolejny etap po zakończeniu wyroków uczestników projektu - najbardziej nowatorski -to miesięczna wędrówka skazanego po górach z odpowiednio przeszkolonym opiekunem - resocjalizatorem. Co 7 dni opiekun się zmienia. Jak zaznaczyła Bojko-Kulpa, takim opiekunem może być np. emerytowany pracownik służby więziennej
… przy Ministerstwie Sprawiedliwości czy z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zaś np. kurs zawodowy może być pokryty ze środków gminnego Urzędu Pracy - wyjaśnia.
Dodaje, że chodziło tylko o połączenie istniejących już rozwiązań. - Wydano dziesiątki milionów ze środków unijnych na wyposażenie więźniów w umiejętności i wiedzę poprzez różne kursy, tylko nikt nie pomyślał, że jak wyjdą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz