Mikrootoczenie organizacji - strona 4

Wykład - Podstawy Marketingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Krystyna Śliwińska
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 203
Wyświetleń: 686

, inny poziom techniki, inna kultura, organizacja rynku, jest konkurencja Warunki otoczenia wymusiły...

Analiza otoczenia - koncepcje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Tomasz Dryl
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 105
Wyświetleń: 994

: zasoby rzeczowe, ludzkie, finansowe i informacyjne pobierane przez organizację z otoczenia. Procesy...

Wykład - System marketingu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Katarzyna Śliwińska
 • Marketing
Pobrań: 49
Wyświetleń: 567

pozostałych funkcji przedsiębiorstwa. Otoczenie dalsze (makrootoczenie) bliższe (mikrootoczenie) - klienci...

Podstawy zarządzania ćwiczenia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2793

. MIKROOTOCZENIE: klienci, dostawcy, spisy strategiczne, instytuty, agencje, związki zawodowe. Reakcje organizacji...

Istota i zakres marketingu - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Jan Nowacki
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

MARKETINGOWE Mikrootoczenie: * klienci * pośrednicy * dostawcy * konkurenci Makrootoczenie: * demograficzne...

Wykład - otoczenie V MM

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

ta charakteryzuje zarówno otoczenie organizacji oferującej produkty wyłącznie w jednym kraju, jak i otoczenie...