Strategiczne planowanie marketingowe

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategiczne planowanie marketingowe - strona 1 Strategiczne planowanie marketingowe - strona 2 Strategiczne planowanie marketingowe - strona 3

Fragment notatki:

ZARZĄDZANIE I PLANOWANIE MARKETINGOWE C , 26. 10. 2001 r.
„Strategiczne planowanie marketingowe”
Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa: MOKROOTOCZENIE Czynniki demograficzne Czynniki naturalne Czynniki gospodarcze
Czynniki polityczno-prawne Czynniki społeczno-kulturowe Czynniki technologiczne Przedsiębiorstwo jako podmiot decyzyjny: POŚREDNICY DOSTAWCY KONKURENCJA
TECHNOLOGIA PRAWO GOSPODARKA
Cel zarządzania przedsiębiorstwa i jego uwaru nkowania: Zasoby przedsiębiorstwa: techniczne, produkcyjne, finansowe, marketingowe, personalne + szansa rynkowa = cel zarządzania P
Model zarządzania marketingowego.
Zarządzanie marketingowe - podejmowanie decyzji:
Planowanie: prognozowanie, analiza sytuacji, ustalanie celów, określanie kierunków i sposobów działania.
Organizowanie: budowanie struktury, wewnątrz której ludzie realizują plan.
Wdrażanie: przydzielanie zadań, koordynowanie i kierowanie ludźmi, aby osiągnęli wyznaczone cele.
Kontrolowanie: mierzenie postępu w osiąganiu celów, weryfikowanie strategii i taktyki.
Etapy procesu strategicznego planowania marketingowego: Określenie misji przedsiębiorstwa
Wyodrębnianie statystycznych jednostek biznesowych
Przygotowanie analizy sytuacji
Opracowanie strategiczne
wyznaczenie celów i zadań,
sformułowanie strategii alternatywnych,
wybór najlepszej strategii
Przygotowanie planów taktycznych
Określenie konsekwencji finansowania planów marketingowych
Organizacja, wdrożenie i kontrola realizacji strategii
Zakres analizy sytuacji marketingowej: Prognozy ogólnoekonomiczne i branżowe:
czynniki popytotwórcze,
prognoza sprzedaży branży.
Prognozy dla jednostek strategicznych:
sprzedaż,
udział w rynku,
zysk,
Luka (różnica) planistyczna.
Rynki obsługiwane i nieobsługiwane.
Cechy zachowań nabywców:
identyfikacja ostatecznego nabywcy, znaczenia zakupu i czynników wpływających na zakup,
częstotliwość zakupu,
sezonowość i cykliczność zachowań.
Sytuacja konkurencyjna:
uszeregowanie konkurentów według udziału w rynku,
określenie otoczenia konkurencyjnego,
znaczenie importu (jeśli jest),
konkurencja spoza branży.
Marketing mix:
linia produktu - pozycja rynkowa produktu w zależności od stopnia jego wyróżnienia, jakości, szerokości linii produktu, opakowania i usług dla nabywcy.


(…)

… (jeśli jest),
konkurencja spoza branży.
Marketing mix:
linia produktu - pozycja rynkowa produktu w zależności od stopnia jego wyróżnienia, jakości, szerokości linii produktu, opakowania i usług dla nabywcy.
/całość w wersji do ściągnięcia/ Przykład:
A1 - pora roku, położenie geograficzne, status społeczny, rodzaj wykonywanej pracy, moda - podatność na nią, cena może nie mieć wpływu jeśli kupuje się drogie, liczy…
… w modzie.
B - prognozy dla firmy - spadek sprzedaży: utrzymane udziały w rynku na poziomie 6%, niski poziom rynku utrzyma się.
C - różnica planistyczna - brak 52 mln. $ sprzedaży i 4,8 mln. $ zysku.
D - rynki obsługiwane i nie obsługiwane - segmenty detaliczne obsługiwane przez firmę to domy towarowe, sklepy specjalistyczne i segment nisko cenowy nie jest obsługiwany.
E - cechy zachowań nabywców.
09. 11. 2001 r. rozdział 2,3,4 „Strat. planowanie marketingowe” W. Kowal, R. Kłeczek, J. Woźniczek
Pięć charakterystycznych celów strategicznych:
Udział w rynku.
Wprowadzenie produktu niewrażliwego na działania konkurencji.
Sprzedaż.
Zysk.
Wzrost.
Podstawowe wybory strategiczne:
Nie zmieniać obecnej strategii:
gdy obecnie realizowana strategia gwarantuje uzyskanie założonych celów,
gdy zmiany w otoczeniu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz