Przygotowanie analizy sytuacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 868
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przygotowanie analizy sytuacji - strona 1 Przygotowanie analizy sytuacji - strona 2 Przygotowanie analizy sytuacji - strona 3

Fragment notatki:

PRZYGOTOWANIE ANALIZY SYTUACJI Istota i zakres analizy sytuacji Analiza sytuacji jest to istotny etap w procesie strategicznego planowania marketingowego. Jego celem jest gromadzenie informacji o stanie otoczenia oraz potencjale zasobowym firmy oraz ich analizy, który pozwala sformulowac kluczowe problemu dla przyszlych decyzji strategicznych firmy Zakres czasowy analizy powinien objac przynajmniej 5letni okres poprzedzajacy wprowadzenie planu strateginczeg oraz prognozy zmian na najblizsze 3-5 lat. Ważnym jest aby łącznie rozpatrywać minione i przyszle trendy rynkowe.
Zakres tematyczny wszystkich zagadnień wychodzacych w sklad pełnej analizy sytuacji powinien objąć:
- Prognozy przeszlych i przyszlych trendów ogólnoekonomicznych i branżowych - prognozy dla jednostki strategiczne j firmy (sprzedaż, udział w rynku, zysk) tendencje rozwojowe firmy na tle rozwoju branży - opracowanie luki strategicznej - analiza rynków obsługiwanych i nieobsługiwanych - analiza zachowań nabywców na rynku - analiza konkurencji -marketing -mix przedsiebiorstwa - zmiany w strukturze makrootoczenia(sfera ekonomiczna, techniczno-technologiczna, społeczno-demogrfaiczna, polityczno - prawna, miedzynarodowa)
Analiza sytuacji kończy się opracowaniem analizy SWOT, w ktorej zawarte informacje powinny mieć decydujace wplywy na wybor strategiczny. Analize SWAT i jej powiazania z obszarami analizy sutuacji ilustruje poniższy rysunek
Wielkośc rynku i prognozy amian rynkowych
Analiza zachowań nabywców
Analiza segmentów rynku
Analiza makrootoczenia (zmian ekonomicznych …) Bezposrednia onkurencja Produkt substytucyjny
Siła przetargowa dostawców
Siła przetargowa nabywców Zasoby produkcyjne
Zasoby technologiczne
Finansowe
Marketingowe (ocena marketingu-mix
Zasoby personalne
PROGNOZY PRZESZLYCH I PRZYSZLYCH TRENDOW OGOLNOEKONOMICZNYCH I BRANŻOWYCH
W tym etapie należy wykonać dwa zadania:
Okreslic wszystkie istotne czynniki popytowe tj: PKB, wskźnik inflacji, liczny i przyrost ludnosci, dochody osobiste ludnosci, wartosc sprzedazy detalicznej itp.
Opracowanie prognozy sprzedazy dla branzy opartej na tendencji spadkowej (kryzysowej ) lub wzrostowej. Waznym aspektem prognozowania jest wybór samej metody. Wszystki metody prognozwania dzieli się najczesciej na cztery główne grupy tj; Metody analizy i prognozowania szeregów czasowych (szeregów statystycznych ), które opieraja prognozowanie na diagnozowaniu przeszlych zjawisk i ksztaltowaniu się prognozowanej wartosci w przeszlosci np. metoda ekstropolacji liniowej.
Metoda modelowania przyczynowo - skutkowego, które opieraja prognozowanie na modelach zmian prognozowanych wartosci (zmiennych|) przy wykorzystaniu tzw. Zmiennych objasniajacych. Przykladem mogą być modele matematycznee , ekonometryczne. Oparte na czynnikiach popytotwórczych.


(…)

… cech ujawniaja podobny popyt w celu przygotowania produktu wychodzacego naprzeciw ich potrzeb a w konsekwencji
SWGMENTACJA CALEGO RYNKU DOKONUJE SIĘ NAJCZESCIEJ W DWOCH ETAPACH:
1 ETAP okreslony jako makrosegmentacja ma na celu zidentyfkowanie „rynku odniesienia” (refernce market) zazwyczaj w postaci rynkow produktowych. Rynkek odniesienia może być zdefinionay ako rezultat strukturyzacji calego rynku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz