Prognozowanie w finansach i bankowości- wykład 3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prognozowanie w finansach i bankowości- wykład 3 - strona 1 Prognozowanie w finansach i bankowości- wykład 3 - strona 2 Prognozowanie w finansach i bankowości- wykład 3 - strona 3

Fragment notatki:

Prognozowanie w finansach i bankowości dr Bożena Frączek Wykład 3
Decydent prognozy - podejmuje decyzję na podstawie przeprowadzonej prognozy. Prognosta - osoba, która zajmuje się sporządzeniem prognozy. Prognosta i decydent w większych przedsiębiorstwach mogą być jedną osobą.
Etapy prognozowania:
Sformułowania zadania prognostycznego - na tym etapie najważniejszy jest decydent prognozy
Wyznaczenie celu - np. zdobycie nowych rynków
Określenie zmiennych - jakie zmienne mają być prognozowane, czy podane będą jakościowo, czy wartościowo
Określenie wymagać dotyczących dopuszczalności prognozy - za pomocą błędów
Określenie okresu, interwału (częstotliwość, z jaką prognoza jest przeprowadzana) i horyzontu (za pomocą liczby lub określenia jakościowego) prognozy Podanie przesłanek prognostycznych - ważniejszą osobą jest prognosta Przesłanki prognostyczne - to hipotezy badawcze określające wstępnie mechanizm rozwojowy prognozowanego zjawiska oraz dostępne o nim informacje ilościowe i jakościowe Zebranie, statystyczna obróbka oraz analiza danych prognostycznych.
Cechy informacji (danych):
Prawdziwość
Jednoznaczność - są wyznaczone w jednostkach, które są ściśle określone Identyfikowalność zjawiska przez zmienne Kompletność Aktualność danych dla przyszłości Koszt zbierania i opracowywania danych Porównywalność danych Wybór metody prognozowania.
Postawa pasywna oznacza wykorzystanie którejś z metod analizy i prognozowania szeregów czasowych lub modelowania ekonometrycznego ze stałymi parametrami Postawa aktywna oznacza, że w/w metody mogą zostać również wykorzystane, lecz jako pomocnicze, a jako podstawowe metody sięga się po modele symulacyjne, ekonometryczne ze zmiennymi w czasie parametrami, metodu heurystyczne, analogowe itd. Podstawę wyboru metody prognozowania powinny stanowić:
Przyjęte przesłanki prognostyczne, Dostępne dane prognostyczne,
Prawidłowości, które występują w prognozowanym zjawisku lub pomiędzy prognozowanym zjawiskiem a innymi zjawiskami,
Wymagania dotyczące dopuszczalności budowanych prognoz
Właściwości metod prognozowania Wyznaczenie prognozy. Budowa modelu prognostycznego praz wyznaczenie prognozy przy użyciu wybranej reguły prognozowania Ocena dokładności prognozy.
Dokonywana za pomocą błędu predykcja - błędu ex ante, określającego dokładność prognozy Za pomocą wiarygodności (prawdopodobieństwo spełnienia się prognozy)


(…)

… zgłaszanym zapotrzebowaniem na informację, a ich zasobem
Prognozowanie sprzedaży - w oparciu o nią prognozuje się inne parametry w przedsiębiorstwie:
Prognozowanie długookresowe (planowanie strategiczne)
Opracowanie nowych form sprzedaży, Sposoby wejścia na nowe rynki zbytu, Budowa nowych kanałów dystrybucji, Organizacja nowych form akwizycji i reklamy, Opracowanie polityki wprowadzania nowych produktów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz