Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem-ściąga

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zarządzanie marketingowe przedsiębiorstwem-ściąga - strona 1

Fragment notatki:

Termin marketingu : dosłownie oznacza proces dostarczania na rynek. Najczesciej defi. się go jako proces społeczny nastawiony na zaspokojenie potrzeb i wymagań jednostek i organizacji w drodze wolnej wymiany w warunkach konkurencji produktów i usług dostarczających określene wartości dla nabywcy . M. STRAT . obejmuje z reguły systematyczna i ciągłą analizę potrzeb i wymagań podstawowych grup konsumentów oraz projektowania i wykonanie danego produktu czy tez pakiety usług majacych umozliwić firmie obsłużenie wyselekcjonowanych grup lub segmentów efektywnie, niż konkurencja. Realizując te cele firm stara się zapewnić sobie osiągnięcie przewagi strat. M.OPERACYJNY obejmuje org. dystrybucji, sprzedaży i politykę komunikacji z rynkiem, której celem jest inf. potencjalnych nabywców i promocji wyróżniających cech produktów. EWOLUCJA MARK . M . Bierny: orientacja projektowa -wystepuje w gospodarce, w której popyt przewyższa podaż. Ten typ org. przedstawia tzw. Orientacje produktowa oparta na założeniu, ze to firma wie,co jest dobre dla nabywcy, a ten podziela to przekonanie. Szefowie uważaja ze sa producentami znakomitego wyrobu i za pewnik traktuja, ze nabywcy będą chcieli stale kupowac produkty firmy.szefowie szczególnie zwracaja uwage na org. produkcji i jej wielkość, a nie wymagania i oczekiwania klientow . Or ientacja . sprzedażowa . Ta orientacja dominowala w latach 50 tych, kiedy popyt szybko rósł, a system dystrybucji okazywal się często niewystarczajacy i malo wydajny. Cel market.- stworzeni sztucznej org. handlowej. Waznym staje się org. skutecznej dystrybucji produktu i zarzadzanie sprzedaza. Dzialy sprzedazy domokrążcy M. AKTYWNY : koncepcja marke strategicznego - nacisk na wzmocnienie roli m. strat. I przyjecie w formie orientacji na klienta. U podstaw tej ewolucji leza 3 czynniki1.Wzrost postepu technicznego 2.Dojrzalosc i stopniowe nasycenie rynku masowego 3.Wzrost umiedzynarodowienia rynku (znoszenie barier w handlu miedzynarodowym) ZARZ. MARK . 1. PLANOWANIE (prognozowanie, analiza sytuacji, ustalenie celów, określenie kierunków i sposobów działania 2. ORGANI . (budowanie struktury wewn. Której ludzie realizuja plany 3. WDRAŻANIE - przydzielenie zadań, koordynowanie i kontrolowanie ludzmi by osiągneli cele 4. KONTROLOWANIE mierzenie postepu w osiaganiu celów, weryfikacja strategii i taktyki Macerz Ansoffa - wyznacza opcje strategiczne w perspektywie rynku/produkty na mozliwości rozwojowe przed. określa 4 strategie rynków wykorzystywane do utrzymania i/lub zwiekszenia wielkosci sprzedazy i zysku. Bazowe strategie i penetracja rynku, rozwoj produktu, rozwoj rynku i dywersyfikacja (1) Rozwój przed . przez wykorzystanie istniejacych mozliwosci na wciąż wzrastających i nie nasyconych , doychczasowych rynkach w oparciu o sprzedaz dotychczasowych produktow. Zwiekszenie dostepnosci , agresywna promocja, konkurencyjne cele, dostosowanie form sprzedazy do wymagń klientow oraz przejecie klientow od konkurencji u dotychczasowych klientow oraz przejecie klientow od konkurencji, zdobycie nowych klientow oraz utrzymanie stałych relacji z dotychczasowymi klientami

(…)

… podejmowanymi wczesniej przez konkurencję. Najczęsciej występuje na rynkach oligopolistycznych, gdzie zamiast atakowac lidera firma wdraża politykę pokojowego współistnienia. STRAT.SPECJALISTY RYNK .Podstawa strat. jest specjalizacja w niszy rynkowej lepiej jest być duża rybą w małym morzu, niż małą ryba w oceanie Struk. klasyczna typu liniow - pierwsza struktura której cecha charaktery. było istnienie…
… PRZEZ INTEGRACJE: Int. Pozio -wzmocnienie pozycji konkurencyjności poprzez wchłonienie lub kontrolowanie konkurentów. Efektem jest chec odniesienia korzysci z efektów skali, wykorzystanie komplementernosci prod. Lub wejscie do sieci dystrybucji, dotychczas niedsotepnego segm. Rynku.Int. Pionow -celem jest poprawa zyskowności poprzez kontrolowanie różnych działań o znaczeniu strat. w ramach łańcucha produkcyjnego…
… ) lub wzrostowej. Waznym aspektem prognozowania jest wybór samej metody. Wszystki metody prognozwania dzieli się najczesciej na cztery główne grupy tj; Metody analizy i prognozowania szeregów czasowych, które opieraja prognozowanie na diagnozowaniu przeszlych zjawisk i ksztaltowaniu się prognozowanej wartosci w przeszlosci. Metoda modelowania przyczynowo - skutkowego, które opieraja prognozowanie na modelach…
… - okreslenie misji przeds. Oraz wyodrebnienie strate. jednostek biznesu. 2 -przygotowanie analizy sytuacji 3 -opracowanie strat.a w ramach tego -Wyznaczenie celow marke.-Formułowanie strat.i alternaty.-Wybor najlepszej strat.mark. 4 -opracowanie planów taktycznych 5 - określenie konsekwencji finansowych planu marketi. 6 - organizacjia, wdrożenie i kontrola realizacji strat.i Mark. MISJA PRZED. to szczegolne…
… poszialu rynku na wzglednie jednorodne grupy konsumentow, które z uwagi na podobieństwo cech ujawniaja podobny popyt w celu przygotowania produktu wychodzacego naprzeciw ich potrzeb a w konsekwencji SEGMENTACJA CALEGO RYNKU DOKONUJE SIĘ NAJCZESCIEJ W DWOCH ETAPACH: 1 ETAP okreslony jako makrosegmentacja ma na celu zidentyfkowanie „rynku odniesienia” (refernce market) zazwyczaj w postaci rynkow…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz