Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2016
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa  - strona 1 Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa  - strona 2 Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa  - strona 3

Fragment notatki:


OTOCZENIE MARKETINGOWE PRZEDSIĘBIORSTWA
Otoczenie to zbiór zewnętrznych obiektów i sił, które oddziałują na możliwości rozwojowe przedsiębiorstwa oraz na utrzymanie udanych transakcji z otoczeniem.
Potoczenie dzielimy na:
- makrootoczenie
- mikroototczenie
Makrootoczenie: Przedsiębiorstwo nie ma na nie wpływu, nie może go aktywnie kształtować.
Musi je znać i przewidywać jego zmiany.
Może w nim upatrywać swoje szanse lub zagrożenia.
Tworzy zespół funkcjonowania firmy (warunków)
Czynniki makrootoczenia:
- demograficzne
- społeczno-kulturowe
- polityczno-prawne
- ekonomiczne
- technologiczne
- przyrodnicze
- otoczenie międzynarodowe
Czynniki demograficzne: A: Zmiany w strukturze wiekowej społeczeństwa
Wpływ procesów demograficznych na strategie marketingową
Dwa znaczące rynki:
- rynek osób starszych (rynek trzeciego wieku)
- rynek dzieci
B: Zmiany w strukturze gospodarstw domowych
Wpływ na strategie marketingową
- rynek osób samotnych
C: Wzrost poziomu wykształcenia
Czynniki społeczno-kulturowe A: Globalizacja konsumpcji
a) społeczeństwo przekształca się z kapitalistycznego w globalne
b) o pozycji w nim decyduje wiedza
c) powstaje nowa klasa ludzi posiadające informacje, np. menadżerowie
d) powstaje harmonizacja potrzeb oraz preferencji konsumentów, dzięki:
- rozwojowi technologii informatycznych
- międzynarodowej aktywności zawodowej
- dążenie do nowoczesnego stylu życia
Tworzy się globalna kultura konsumencka:
- klienci potrafią skojarzyć te same pojęcia i wartości z pewnymi miejscami, ludźmi - podobny sposób postrzegania określonych symboli, marek
- do zbioru wspólnych wartości zaliczają nowoczesność
B: Zmiany w stylu życia
- single
- zachowanie młodzieży
Czynniki polityczno-prawne
- istotna rola ilości i jednoznaczności uregulowań odnoszących się do działalności gospodarczej
- brak jednoznacznej interpretacji prawa
- zbyt duża ilość przepisów hamuje samodzielność i operatywność menadżerów
Czynniki ekonomiczne:
- poziom zadłużenia
- stopa spożycia
- taryfy celne
- stopy podatkowe
- poziom bezrobocia - stopa wzrostu gospodarczego
- stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału


(…)

… bezrobocia - stopa wzrostu gospodarczego
- stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału
- wahania kursu walut
- poziom inflacji
- stopy procentowe
Czynniki technologiczne
- od gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospodarki opartej na wiedzy (duża rola informacji, technologie informacyjne i komunikacyjne)
- Internet (rozwój globalizacji, mniejsze znaczenie odległości geograficznej, CRM, nowoczesne…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz