Otoczenie organizacji - wykład 2 semestr

Nasza ocena:

5
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1351
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Otoczenie organizacji - wykład  2 semestr - strona 1 Otoczenie organizacji - wykład  2 semestr - strona 2 Otoczenie organizacji - wykład  2 semestr - strona 3

Fragment notatki:

Marketing
Orientacje: podsumowanie. (Książka str. 28)
Otoczenie organizacji.
Zewnętrzne warunki działania - otoczenie organizacji.
Otoczenie organizacji buduje wszystko, to, co z zewnątrz może na nią wpływać*.
*Przy takim ujęciu, jako otoczenie nie mogą być uznane warunki i siły wewnątrz organizacji (por. zagadnienie tzw. Otoczenia wewnętrznego)
Otoczenie to okoliczności, zjawiska i procesy przebiegające na zewnątrz organizacji oraz instytucje działające obok niej.
Na część składników otoczenia organizacja:
Może wywierać wpływ (tzw. zmienne zależne)
Nie może skutecznie oddziaływać ( tzw. zmienne niezależne)
Ad. Czynniki zależne w otoczeniu organizacji.
Organizacja może za pomocą stosowanych działań i instrumentów zmieniać wybrane zmienne zależne, ale nie musi tego czynić zawsze.
Zależy to od:
Celu działania organizacji,
Możliwości wykorzystania adekwatnych działań i instrumentów,
Posiadanych zasobów itp.
Działania dostosowawcze w stosunku do zmiennych zależnych mogą się okazać w pewnych przypadkach bardziej uzasadnione ekonomicznie.
Zewnętrzne warunki działania - otoczenie organizacji.
Układ zmiennych zależnych i niezależnych nie jest statyczny, lecz zmienia się w czasie.
Makrootoczenia - otoczenie ogólne, dalsze.
Makrootoczenie to zespół warunków funkcjonowania organizacji wynikających z tego;
W jakim kraju lub regionie,
W jakiej strefie klimatycznej,
W jakim układzie politycznym,
W jakim układzie prawnym i systemowym
Jaka jest struktura demograficzna społeczeństwa
Jaka jest charakterystyka społeczno-kulturalna
Główne cechy czynników makrootoczenia
Tworzą układ szans i zagrożeń dla wszystkich organizacji w danym kraju (ewent. Regionie).
Są wspólne dla wszystkich organizacji funkcjonujących w danym czasie, w tym samym kraju (regionie).
Nie oznacz to jednak, że:
Z tą samą siłą,
W tym samym kierunku
W tym samym czasie
Bardzo silnie określa możliwości rozwoju danej organizacji.
Organizacja nie jest w stanie czynników makrootoczenia zmienić, (choć istnieją wyjątki)
(= są to zmienne niezależne od organizacji…)
Organizacja może (i powinna) czynniki makrootoczenia badać i przewidywać, jednak (poza wyjątkiem pkt. 3) nie podlegają one jej oddziaływaniu.
Czynniki makrooteczenia


(…)

…. podwyżka akcyzy na wyroby tytoniowe spowodowana zobowiązaniami wobec UE.)
Mikrootoczenia - otoczenia konkurencyjne, bezpośrednie, bliższe, sektorowe, przemysłowe.
Tworzone jest przez wszystkie podmioty gospodarcze, instytucje, osoby, które z organizacją nawiązują powiązania o charakterze kooperacyjnym lub konkurencyjnym.
Są to przede wszystkim jej: dostawcy, odbiorcy ( w tym pośrednicy, klienci ostateczni) konkurenci(obecni, potencjalni)
Czynniki otoczenia konkurencyjnego - cechy
Czynniki otoczenia konkurencyjnego są dla organizacji łatwiejsze do zidentyfikowania i obserwacji.
Czynniki mikrootoczenia określają warunki funkcjonowania i rozwoju organizacji w danym sektorze/ w danej branży i na danym geograficznie rynku.
Są ściśle związane z rynkiem lub rynkami, na których działa organizacja.
Dwie organizacje…
….
Czynniki naturalne(3)
Przykładowe czynniki: klimat, temperatury w ciągu roku, istnienie zasobów naturalnych, istnienie jezior, rzek, dostęp do morza, położenie kraju/regionu nad poziomem morza, ukształtowanie ternu i jego zróżnicowanie itp. Itd.
Czynniki społeczno-kulturowe(4)
Przykładowe czynniki:
Poziom wykształcenia członków społeczeństwa kraju lub regionu, w którym organizacja prowadzi działalność…
…, działające w dwóch odmiennych branżach, mają oddzielne mikrootoczenie.
Pomiędzy elementami mikrootoczenia a organizacją zachodzi sprężenie zwrotne.
Oznacza to, że: podmioty z mikrootoczenia oddziałują na organizację, ale też organizacja ma możliwość aktywnego odpowiadania i reagowania na ich zachowania.
Czynniki mikrootoczenia mogą być przez organizacje nie tylko badane i przewidywane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz