Mieszana elastyczność popytu

Równowaga rynkowa-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
  • Mikroekonomia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1540

na dobra wyższego rzędu a zmniejsza udział wydatków na dobra podstawowe. Mieszana elastyczność popytu...

Ekonomia-Test 4

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 630
Wyświetleń: 3570

współczynnik cenowej mieszanej elastyczności popytu świadczy o tym, że analizowane dobra są dobrami...

Pytania do wykładu 2

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Adriana Łukaszewicz
  • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 3696

”? Gdzie? Co to są dobra komplementarne , a czym są dobra substytucyjne? Podaj przykłady takich dóbr. Jak mierzymy mieszaną...

Państwo w gospodarce mieszanej 3

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Magdalena Redo
  • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

elastyczność cenową popytu na dany towar. Popyt ten zależy także od cen innych dóbr pokrewnych. Mieszana...