Mieszana elastyczność popytu

note /search

Równowaga rynkowa-opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Mikroekonomia
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1743

na dobra wyższego rzędu a zmniejsza udział wydatków na dobra podstawowe. Mieszana elastyczność popytu...

Ekonomia-Test 4

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 4571

współczynnik cenowej mieszanej elastyczności popytu świadczy o tym, że analizowane dobra są dobrami...

Pytania do wykładu 2

  • Uniwersytet Warszawski
  • Ekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3759

”? Gdzie? Co to są dobra komplementarne , a czym są dobra substytucyjne? Podaj przykłady takich dóbr. Jak mierzymy mieszaną...