Pytania do wykładu 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 91
Wyświetleń: 3808
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania do wykładu 2 - strona 1 Pytania do wykładu 2 - strona 2

Fragment notatki:


Pytania pomocnicze dla studentów Popyt, podaż i rynek Podaj prawo popytu. Przedstaw krzywą popytu graficznie. Od czego zależy popyt? Nietypowe krzywe popytu. Czym się różni popyt od wielkości popytu?
Co to jest rynek? Jakie są jego cechy szczególne? Podaj przykłady rynków? Czy istnieje „czysty rynek”? Gdzie?
Co to są dobra komplementarne , a czym są dobra substytucyjne? Podaj przykłady takich dóbr. Jak mierzymy mieszaną elastyczność popytu. Jaki wpływ na nasze dobra będą miały zmiany cen dóbr komplementarnych , a jaki dostępnośc do dóbr substytucyjnych, czy zmiana dostępności dóbr komplementarnych (dodatni/ujemny)?
Co to jest paradoks Giffena i paradoks Veblena
Co to są krzywe Engla? Wykreśl je. Co charakteryzują?
Przedstaw na wykresie zachowanie konsumentów przy zmianie dochodów dla żywności, mieszkań, yachtów. Kto opisał pierwszy w/w zależność?
Co to jest cena nierównowagi? Jakie można podać przykłady nierównowagi? Czy istnieje możliwość zaistnienia nierównowagi w sytuacji sprawnie działającego rynku?
Czy cena minimalna jest przykładem ceny nierównowagi, wywołanej niesprawnością mechanizmu rynkowego? Wytłumacz mechanizm powstawania ceny minimalnej, podaj przykłady takiej ceny i konsekwencje jej stosowania. Jakie są powody wprowadzania ceny minimalnej?
Jakie są powody wprowadzania ceny maksymalnej (regulowanej/pułapu cenowego). Na czym ona polega? Przedstaw ją graficznie. Do jakich skutków prowadzi? Podaj przykłady stosowania takiej ceny we współczesnej gospodarce. Co to jest elastyczność cenowa popytu i elastyczność cenowa podaży? Podaj wzór takiej elastyczności cenowej popytu i podaży. Przedstaw ją graficznie. Od czego zależy elastyczność cenowa popytu? Jakie wartości przyjmuje elastyczność cenowa popytu?
Dlaczego pomimo wprowadzenia listy tzw. leków ryczałtowych (po 2,50 zł za opakowanie) nie występują braki rynkowe, a firmy walczą wszelkimi sposobami by się na takiej liście znaleźć? Dlaczego natomiast ustalanie cen (tzw. stałych) na towary w socjalizmie prowadziło do powszechnych niedoborów rynkowych? Na czym polega różnica przyjętych rozwiązań?
Co to jest elastyczność dochodowa popytu? Od czego zależy? Jakie wartości przyjmuje? Co to są dobra wyższego rzędu, dobra normalne, dobra niższego rzędu? Jako producent bubli reagujemy na zmianę Y tak samo jak producent biżuterii?
Jakie są współczesne argumenty za stosowaniem pułapów cenowych (ceny maksymalnej), a jakie za stosowaniem ceny minimalnej?
Masz sklep odzieżowy. Ustal strategię rynkową Twojego sklepu wykorzystując wiedzę z zakresu elastyczności dochodowej popytu. Czy firmy kierują się elastycznością dochodową przy ustalaniu strategii rynkowej?


(…)

…), a jakie za stosowaniem ceny minimalnej?
Masz sklep odzieżowy. Ustal strategię rynkową Twojego sklepu wykorzystując wiedzę z zakresu elastyczności dochodowej popytu. Czy firmy kierują się elastycznością dochodową przy ustalaniu strategii rynkowej?
Co to znaczy wysoka elastyczność cenowa popytu, popyt sztywny, niska cenowa elastyczność popytu? Czy każdy produkt ma jedną , typową dla siebie elastyczność? Czy firmy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz