Mienie publiczne ustawa - strona 598

Tworzenie prawa

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr inż. Piotr Dybowski
  • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1127

(ustawa, rozporządzenie, uchwała). Prawo ustawowe - najważniejsze z pośród prawa stanowionego. Prawo...

Prawo konsularne - skrypt

  • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni
  • dr hab. Wojciech Lamentowicz
  • Prawo konsularne i dyplomatyczne
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3962

dyplomatycznej, braku bliższego określenia mienia ambasady i jej statusu itd., Konwencja Wiedeńska z 1961 r...

Sprawozdanie finansowe - Poziom istotności

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • dr Jerzy Hejnar
  • Jednostkowe sprawozdania finansowe
Pobrań: 1610
Wyświetleń: 5908

i międzynarodowych” K.Świderska Ustawa o rachunkowości. Tekst jednolity z 2009 r z późniejszymi zmianami Krajowe...

Prawo handlowe

Pobrań: 147
Wyświetleń: 1561

. - wszelkie mienie wniesione jako wkład lub nabyte przez spółkę w czasie jej istnienia wkłady wspólników uważa...