Regiony i regionalizmy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2100
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Regiony i regionalizmy - strona 1 Regiony i regionalizmy - strona 2 Regiony i regionalizmy - strona 3

Fragment notatki:...Termin ten „union state” określa sytuację, w której powstanie nowego państwa jest wynikiem unii personalnej lub dynastycznej. W powstałym w ten sposób państwie istnieje z jednej strony jednolita administracja, jednakże integracja nie jest pełna i na różnych obszarach utrzymują się układy i rozwiązania pochodzące sprzed zawarcia unii...

...Instytucje te mają charakter władzy wykonawczej a ich główne obowiązki obecnie obejmują te sprawy, które dotyczą regionów, a które nie zostały w ramach dewolucji przekazane władzom regionalnym. Ich zadaniem jest także stać na straży reformy dewolucyjnej...

...Prawo Kraju Basków i Nawarry do takiego określania wzajemnych relacji na szczeblu gminy i regionu, które uważają za najlepsze dla swojego rozwoju. Bez upoważnienia Kortezów ani bez informowania ich o tym. Współpraca z Irripalde wchodzi w obszar stosunków międzynarodowych, zastrzeżonych dla władz centralnych...


Szkocja Instytucje
Szkocki Parlament 129 miejsc
System wyborczy: mieszany, jednomandatowe okręgi wyborcze i listy regionalne
Szkocki rząd (szkocka egzekutywa)
Irlandia Północna
Zgromadzenie Irlandii Północnej (Nothern Ireland Assembly)
108 miejsc, System pojedynczego głosu przechodniego
Kilkakrotnie zawieszane, najdłuższe zawieszenie 2002-2007
Rząd zwany „Komitetem wykonawczym”, posiada dwóch współprzewodniczących tj. premiera i wicepremiera. Wybierani przez parlament, kompetencje „szefa rządu” mogą wykonywać wspólnie.
Walia
Zgromadzenie Narodowe Walii- nie ma charakteru ciała ustawodawczego. Wydaje przepisy prawne mające charakter prawodawstwa pochodnego, w przekazanych dziedzinach dotyczących Walii.
Funkcje wykonawcze pełni Komitet Wykonawczy, będący faktycznie jedną z komisji Zgromadzenia.
Kompetencje
Kompetencje tych organów są zróżnicowane.
Parlament Szkocki i Zgromadzenie Północnej Irlandii mają uprawnienia ustawodawcze o zasięgu regionalnym w określonych dziedzinach.
Zgromadzenie Walijskie może tworzyć prawo pochodne. Anglia
Anglia nie ma instytucji zdecentralizowanych.
W roku 1998 obszar Anglii podzielono na 8 regionów i w każdym powołano Agencję Rozwoju Regionalnego.
Zadania: wspieranie rozwoju, promowanie przedsiębiorczości, walka z bezrobociem.
Instytucje na poziomie centrum
Sekretarz Stanu dla Północnej Irlandii
Sekretarz Stanu ds. Walii
Sekretarz Stanu ds. Szkocji
W każdym przypadku istnieje też Ministerstwo zajmujące się sprawami danego regionu.
Instytucje te mają charakter władzy wykonawczej a ich główne obowiązki obecnie obejmują te sprawy, które dotyczą regionów, a które nie zostały w ramach dewolucji przekazane władzom regionalnym. Ich zadaniem jest także stać na straży reformy dewolucyjnej. W Westminsterze zasiadają parlamentarzyści wybrani z okręgów szkockich, walijskich i irlandzkich, na forum parlamentu działają także komisje zajmujące się problemami dotyczącymi spraw szkockich. Współpraca z centrum
Ministrowie ze wszystkich regionów współpracują z ministrami Korony na forum Wspólnej Komisji Ministerialnej. Przedmiotem tej współpracy są przede wszystkim kwestie, zarówno te nie przekazane w ramach dewolucji jak i te przekazane, których rozwiązanie wzajemnie na siebie wpływa a także takie sprawy przekazane w ramach dewolucji, których rozwiązywanie w różnych częściach Zjednoczonego Królestwa warto omówić
Dewolucja a suwerenność Westminsteru
Uprawnienia organów ustawodawczych powstałych na mocy dewolucji mogą zagrażać suwerenności brytyjskiego parlamentu, co nie jest możliwe.
Rozwiązania tego dylematu
Roz

(…)

… Sewella West Lothian Question
Wobec braku organów przedstawicielskich w Anglii powstaje problem:
Dlaczego posłowie wybrani w okręgach podlegających dewolucji mogą w Westminsterze stanowić prawo dotyczące okręgów angielskich A zasiadający w Westminsterze posłowie z okręgów angielskich nie mogą stanowić o sprawach na obszarach podlegających dewolucji?
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii…
… angielskiego
XIX wiek- jeden kraj- jeden język- narzucanie angielskiego. Obowiązek szkolny (1870)- w szkołach uczono tylko po angielsku, za używanie walijskiego lub irlandzkiego uczniowie byli karani.
Także ideologia modernizacji i demokracji wspiera posługiwanie się jednym językiem- chodzi o eliminacje barier w komunikacji.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
Królestwo Wielkiej Brytanii- po unii ze Szkocją.
Nazwa mająca być symbolem nowej jakości- od łacińskiego określenia Brytania.
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii -po unii z Irlandią.
(Szkoci czynią nas wielkimi, Irlandczycy zjednoczonymi) Tożsamości regionalne II poł XX wieku
Walia- po II wojnie św. Wycofanie zakazu używania walijskiego, który odrodził się w wieku XIX. Walijski stosowany w szkołach jako język wykładowy…
… i przedmiot nauczany. Także do mediów. Wzmocnienie wysiłków na rzezcz rozwoju języka po roku 1999. Szkocja
Gaelic- tylko częściowo. Odwołanie się do tradycji państwowości- ponowne zebranie się Parlamentu Szkockiego.
Szkotem jest każdy kto mieszka w Szkocji i chce być Szkotem. Jest to raczej tożsamość obywatelska a nie etniczna.
Problem ekonomii- Ropa naftowa na Morzu Północnym. Królestwo Hiszpanii
Powstało…
… historyczne miały ukonstytuować autonomię wg art. 151 i II Postanowienia Przejściowego.
Aktywizacja kolejnych ruchów regionalnych:
Andaluzja „szybka droga”
Walencja, Wyspy Kanaryjskie, Nawarra
- „szybka” droga z modyfikacjami
Pozostałe wspólnoty wg art. 143
W pięć lat po uchwaleniu statutów wg drogi wolniejszej tj. w latach 1988-1989 pojawiły się żądania zmiany statutów i poszerzania zakresu autonomii. 1992…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz