Regiony Unii Europejskiej

note /search

Regiony i regionalizmy

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Regiony Unii Europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2254

...Termin ten „union state” określa sytuację, w której powstanie nowego państwa jest wynikiem unii personalnej lub dynastycznej. W powstałym w ten sposób państwie istnieje z jednej strony jednolita administracja, jednakże integracja nie jest pełna i na różnych obszarach utrzymują się układy i ro...