Mienie publiczne ustawa - strona 533

Odpowiedzi na pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Czornik
 • Ekonomika miast i regionów
Pobrań: 245
Wyświetleń: 826

i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach - Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy...

Ubezpieczenia finansowe (e-learning)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Grzegorz Strupczewski
 • Ubezpieczenia majątkowe
Pobrań: 798
Wyświetleń: 1575

 mający siedzibę i prowadzący działalność w Polsce, którego upadłość może zostać ogłoszona zgodie z ustawą...

Funkcje parlamentu.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1078

ustawodawczej: żaden inny organ nie może stanowić aktów o randze ustawy, chyba, że Konstytucja dopuszcza...

Prawo cywilno-handlowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

do składania oświadczeń woli w imieniu innej osoby. Źródłem umocowania może być: a) ustawa lub orzeczenie...

Toposy prawnicze - wykład 2 semestr

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr inż. Piotr Dybowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1757

posługujemy się analogią jako podstawową metodą. a) analogii legis (z ustawy) polega na tym, że luki usuwamy...