Mienie publiczne ustawa - strona 534

Rachunkowość finansowa- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Maćkowiak
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 875

ich zakup, wytworzenie czy też ulepszenie. Środki trwałe w budowie to , zgodnie z art.3 ust 1 pkt. 16 ustawy...

Rada Państwa

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • System polityczny RP
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1022

Narodowej na zasadzie ustawy z dnia 11 września 1944 r. o organizacji i zakresie działania rad narodowych, b...

Konwencja o ochronia PC i podstawowych wolności 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

w Dzienniku Ustaw z 1993 r., Nr 61, poz. 284 oraz tekstu Protokołu nr 11 opublikowanego w Dzienniku Ustaw...

Notatki prawo pracy

 • Prawo pracy i ubezpieczen spolecznych
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4991

i podejmowanie wysiłków zmierzających do powiększenia majątku zakładu pracy), obowiązku ochrony mienia zakładu...

Źródła prawa Unii Europejskiej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Radosław Potorski
 • Integracja europejska
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

(zdrowia i bezpieczeństwa publicznego). Dopóki minimalizowanie standardów nie zagraża zdrowiu...

Moc prawna i system prawa .

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1218

jego źródłem jest ustawa zasadnicza, czyli Konstytucja, oraz inne akty prawne z nią związane, np. ordynacje...

Rynki kapitałowe - wykład

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1666

zastawnych na hipoteczne i publiczne listy zastawne, Na podstawie w/w ustawy (art. 3): Hipoteczny list...