Mienie publiczne ustawa - strona 428

Znajomość prawa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Aleksandra Wronkowska
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 3437

treści aktu normatywnego do wiadomości publicznej, dokonane przez upoważniony do tego podmiot...

Prawne uwarunkowania handlu międzynarodowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

skąd dowiadujemy się o treści obowiązującego prawa, w Polsce -Dziennik Ustaw i Monitor Polski, jeśli chodzi o umowy...

Rodzaje popełnianych przestępstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Roman Siuda
 • Prawo dla ekonomistów
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

rolę zasadniczą (np. kradzież wśród przestępstw przeciwko mieniu), a pozostałe różnią się dodatkowymi...

Społeczeństwo obywatelskie - wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Agnieszka Bień-Kacała
 • Zasady ustroju politycznego państwa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1568

jednostkom terytorialnym zdolność wykonywania zadań publicznych określa ustawa. Art. 16. 1. Ogół mieszkańców...