Problematyka niedostosowania społecznego i przestępczości - Rozmiary i skutki zjawiska

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problematyka niedostosowania społecznego i przestępczości - Rozmiary i skutki zjawiska - strona 1 Problematyka niedostosowania społecznego i przestępczości - Rozmiary i skutki zjawiska - strona 2

Fragment notatki:

Problematyka niedostosowania społecznego i przestępczości. Rozmiary i skutki zjawiska. Niedostosowanie społeczne, nie będąc bynajmniej produktem naszych czasów (pojawiło się ono bowiem wraz z wystąpieniem pierwszych organizacji ludzkich ), należy do tych negatywnych zjawisk których obecność odczuwa się coraz dotkliwiej w miarę postępu rozwoju społecznego. Biorąc pod uwagę fakt, że jednym z najważniejszych czynników składających się na postęp społeczny jest zacieśnienie i pogłębienie stosunków międzyludzkich, wszelkie zaburzenia w tym zakresie stają się niebezpieczne. Zjawisko niedostosowania społecznego stanowi nieodłączny czynnik doskonalenia stosunków międzyludzkich, wszelkie zaburzenia w tym zakresie stają się niebezpieczne. Zjawisko niedostosowania społecznego stanowi nieodłączny czynnik doskonalenia stosunków międzyludzkich, jest bowiem drogą przezwyciężania różnych „spięć”. Przy określaniu danego zjawiska jako niedostosowanego należy uwzględnić szereg czynników wyróżniając trzy podstawowe elementy, a mianowicie: 1.różne stopnie zachowania określonego mianem „niedostosowanie” (chodzi tu o narastanie liczby i częstości rozmaitych objawów ) 2.uwzględnienie nie pojedynczych objawów w postaci izolowanej, lecz ich zespołów 3.wielokrotne występowanie tych zespołów objawów przybierające postać „systematycznego postępowania” Objawy, symptomy, manifestacje nieprzystosowania społecznego są obserwowalnymi zdarzeniami lub zachowaniami sprzecznymi z uznawanymi przez społeczeństwo wzorami zachowań. W zależności od częstości ich występowania, stopnia skumulowania oraz ich specyfiki mogą być traktowane jako tzw. Cząstkowe wskaźniki nieprzystosowania społecznego. Do najczęściej wymienianych kategorii zachowania będących cząstkowymi wskaźnikami nieprzystosowania społecznego zalicza się: notoryczne kłamstwa ucieczki (z domu lub ze szkoły ) alkoholizowanie się (nadużywanie alkoholu ) niekonwencjonalne zachowanie seksualne ( np. prostytucja, swoboda seksualna- promiskuityzm ) pasożytnictwo społeczne (niezasłużone korzyści z cudzej pracy, dóbr materialnych, pieniędzy ) nadużywanie środków odurzających i podniecających ( narkomania i toksykomania ) zachowania agresywne skierowane na otoczenie zewnętrzne zamachy samobójcze zachowania przestępcze Patologia społeczna w każdym społeczeństwie stanowi bardzo trudny problem. Jest on tym trudniejszy, im częściej młodsze roczniki wybierają alternatywne zachowania i gdy owa alternatywność ma charakter przestępczy. Wtedy zagrożony jest rozwój psychofizyczny danego społeczeństwa.

(…)

… w wieku do lat 24 była sprawcą wykroczenia ściganego w postępowaniu mandatowym lub przez kolegium do spraw wykroczeń. W skali rocznej są to liczby rzędu setek tysięcy.
Ponad 20 % ogółu wykroczeń przypada na osoby w wieku poniżej 24 lat. Ukaranych mandatem lub sporządzeniem wniosku do kolegium 50 % ogółu, liczba wykroczeń w których konieczna była interwencja policji, związana ze spożyciem alkoholu…
… się niekorzystnie. Podobne niekorzystne zmiany odnotowano w odniesieniu do innych zjawisk patologicznych.
W przypadku ludzi młodych w wieku do 24 lat, około 85 % stanowiły przestępstwa przeciwko mieniu prywatnemu i społecznemu. Znacznie jednak wyższy jest udział tych sprawców w dokonywaniu przestępstw w sposób agresywny z użyciem przemocy, tj. rozbojów oraz kradzieży i wymuszeń, a także przestępstwa przeciwko…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz