Mienie publiczne ustawa - strona 421

Rodzaje przepisów prawnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 861

- w wyjątkowych wypadkach umieszczana w ustawach gdy trzeba wyraźnie wskazać cele wydania aktu, określa ona cel...

Zasada społecznej gospodarki rynkowej.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 966

- doprecyzowana w art. 22, który dopuszcza jej ograniczenie tylko w drodze ustawy i tylko z ważnego interesu...

Podatek od towarów i usług (VAT)

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Anna Maria Wójcik-Karpacz
 • Rachunkowość
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1225

ustawie o podatku od towarów i usług ( podatnik VAT) powinna do wartości sprzedaży doliczyć VAT należny...

Rynek cukru w Polsce

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Rynek cukru w Polsce Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o regulacji rynku cukru nawiazuje...

Czynności w postępowaniu egzekucyjnym.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

komornika określonemu w odrębnych przepisach. Art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji gwarantuje...

Aktywizacja zawodowa absolwentów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

sytuację rząd zgłosił projekt ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W projekcie...

Filozofia prawa - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Jarosław Niesiołowski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1043

najbardziej istotnymi dla człowieka wartościami, np. mienie, wolność, życie Kary zasadnicze - grzywna, kara...

Okres dominatu - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Krzysztof Szczygielski
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1232

sed lex” - Ulpian miał na myśli przepisy prawa ścisłego. Surowa ustawa, konieczność zastosowania...