Mienie publiczne pojęcie - strona 438

Public relations i marketing społeczny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr inż. Jerzy Olędzki
 • Public relations
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2520

„czarnego PR” - Jak rozumiesz pojęcie „media spinning” Zaplanowany ciąg wydarzeń medialnych...

Traktat z Maastricht

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Radosław Potorski
 • Integracja europejska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

nową organizację międzynarodową - Unię Europejską miała stanowić rozszerzenie dotychczasowego procesu...

Podstawy postępowania cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Tomasz Justyński
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

przedmiotem jest sprawa cywilna. Sprawa cywilna – pojęcie – należy odwołać się do art.1 podstępowania...

Metody badań ilościowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Metody badań jakościowych i ilościowych
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1883

wpływają na podjęcie pracy, jaka jest zgodność studiowanego kierunku z wykonywaną pracą. Kluczowym pojęciem...

Komunizm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 959

Nazwa i pojęcie Łac. communis - wspólny. Wyraz ten pojawił się po raz pierwszy w 1840 r...

Dowody- pojęcie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 861

1. Pojęcie i rodzaj dowodów Definicje dowodu: przebieg rozumowania prowadzący do przeświadczenia...

Soft law - wykład - Zgromadzenie Ogólne ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1092

przed dochodzeniem roszczeń w stosunku do niego przez zajmowanie np. ambasad czy mienia państwowego położonego...

Inne organy w gminie - omówienie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Radosław Giętkowski
 • Teoria i ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 945

pomocnicze są powołane do zarządzania/korzystania z mienia komunalnego i rozporządzanie dochodami...