Mienie publiczne pojęcie - strona 246

Retoryka i erystyka dziennikarska

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Maciej Kawka
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 2226
Wyświetleń: 4109

opanowaniem sztuki wymowy walorami moralnymi. Retoryka jest zarazem „pożytkiem” i „cnotą”. Jego pojęcie wymowy...

Retoryka i erystyka dziennikarska - historia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Maciej Kawka
 • Dziennikarstwo a kultura
Pobrań: 623
Wyświetleń: 3311

opanowaniem sztuki wymowy walorami moralnymi. Retoryka jest zarazem „pożytkiem” i „cnotą”. Jego pojęcie wymowy...

Wykladziki prawo

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1323

i konfederacje) SYSTEM PRAWA- POJĘCIA: Prawo w ujęciu przedmiotowym: Ogół reguł postępowania (norm prawnych...

źródła prawa oraz akty prawotwórcze

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Ryszard Grodzicki
 • Podstawy wiedzy o prawie
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1001

, jest to mieszanina moralności i obyczaju), operuje pojęciem grzechu , sankcja = potępienie 4) prawo to normy zapisane...

Praca menedżera

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1085

, co określa się mianem autonomizacji celów. Reasumując pojęcie celóworganizacji możemy stwierdzić...