Mienie publiczne pojęcie - strona 164

Agraryzm- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Stefan Stępień
 • Współczesne ruchy polityczne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2716

Pojęcie, źródła i rozwój Łac. to rola, ziemia, pole, dotyczący roli. Początkowo nazwa odnosiła...

Wykład 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Michał Brzeziński
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2198

jest pojęciem przede wszystkim porządkującym, szkoleniowym, umownym. Są zagrożenia, które wymuszają współpracę...

Derrida - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia współczesna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 812

, [w:] Pismo Filozofii, przekład Paweł Pieniążek, Inter Esse, Kraków 1992, s. 129-160. Pojęcie dekonstrukcji...

Przetargi referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Regina Klimkowska
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1281

z ogłoszeniem) w celu zawarcia umowy ramowej. Pod pojęciem „umowy ramowej” należy rozumieć umowę zawartą...

Przetargi - referat

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Regina Klimkowska
 • Instytucje rynkowe
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2107

z ogłoszeniem) w celu zawarcia umowy ramowej. Pod pojęciem „umowy ramowej” należy rozumieć umowę zawartą...

Polityka społeczna - Potrzeby ludzkie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Irena Pietrzyk
 • Nauka o polityce
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2296

nielegalnymi lub z prostytucji np.- czyli faktyczny stan pieniędzy na miesiąc. wartość mienia ruchoma (meble...

Publiczne prawa podmiotowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr inż. Barbara Stefańska
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 882

nie wyposażają jednostkę w roszczenia wobec władz publicznych. Nie każda norma jest źródłem ppp, mamy...

Naprawienie szkody

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1197

więc zarówno o uszczerbek majątkowy, jak i niemajątkowy. W polskiej doktrynie pojęcie szkody odnosi się raczej...