Mienie publiczne i jego kategorie - strona 378

Makroekonomia - wykład 4, (sem II)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Makroekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 630

gospodarczej jest przeciwdziałanie inflacji i deficytu budżetowemu, który ją wywoła. Rozważanie w kategorii...

Pojemność rynku, potrzeby, (sem IV)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Genowefa Sobczyk
 • Badania marketingowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 819

są kategoria szersza od popytu. Nie ujawniają się znacznie na rynku z powodu braku siły nabywczej. Występuje...

Przywództwo polityczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Małgorzata Kołodziejczak
 • Socjologia polityki
Pobrań: 385
Wyświetleń: 5096

za nim jest on nieustannie w centrum uwagi przywództwo skupia się na osobistych cechach lidera kupiec trzeba mieć wrażliwość...

PRAWO UE - wykady - Prawo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1435

, rozlicznie mieniem nieruchomym, odszkodowanie za II wojnę Czechy vs Niemcy → spory terytorialne Słowacja vs...

DZIAŁ X postępowanie przygotowawcze

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

z tym, że w wypadku przestępstw przeciwko mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu przestępstwa albo szkoda...

Stosowanie prawa-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Marek Rakowski
 • Wstęp do nauki o państwie i prawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 462

Stosowanie prawa - sformalizowane działanie kompetentnych organów władzy publicznej polegające...

Zdolność prawna

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
Pobrań: 112
Wyświetleń: 756

wieku zdolno cz mier klasztorna mier cywilna przez wyrok s dowy wywo anie, banicja, infamia 3 KATEGORIE...